مدیرکل تامین اجتماعی گیلان، با اشاره به مطالبه ۱۲۰۰ میلیارد تومانی سازمان تامین اجتماعی از کارفرمایان استان، گفت: ۹۰۰ کارگاه، آماده پرداخت اقساطی بدهی ها هستند.

صفیر گیلان؛کیوان مرتضوی در گفت وگو یی، سازمان تامین اجتماعی را یکی از سازمان های بزرگ کشور از لحاظ گستره افراد تحت پوشش دانست و اظهار کرد: سازمان تامین اجتماعی یکی از بزرگترین صندوق های بیمه ای است که بیش از نیمی از جمعیت کشور را تحت پوشش قرار می دهد.

وی ۵۲ درصد جمعیت استان گیلان معادل یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر را تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی دانست و افزود: ۴۷۶ هزار نفر از مزایای بیمه تامین اجتماعی استفاده می کنند.

مدیرکل تامین اجتماعی گیلان با بیان اینکه ۶۷۰۰ نفر مقرری بیمه بیکاری دریافت می کنند، گفت: ماهانه ۵۰ میلیارد تومان به این افراد پرداخت می شود.

مرتضوی همچنین از پرداخت ماهانه بالغ بر ۱۲۰۰ میلیارد تومان مستمری خبر داد و اضافه کرد: بالغ بر ۲۰۰ هزار نفر از بیمه شدگان تامین اجتماعی در گیلان مستمری بگیر هستند.

وی یکی از مهمترین برنامه های سازمان تامین اجتماعی را گسترش پوشش افراد فاقد بیمه دانست و خاطرنشان کرد: از دیگر کارهای بزرگ سازمان تامین اجتماعی بخشودگی جرایم کارفرمایان است.

مدیرکل تامین اجتماعی گیلان با بیان اینکه کارفرمایان از اول خردادماه لغایت پایان مردادماه امسال فرصت دارند از شرایط بخشودگی جرایم استفاده کنند، ادامه داد: پرداخت بدهی در اقساط ۱۲ ماهه بخشودگی ۱۰۰ درصدی و در اقساط ۳۶ ماهه بخشودگی ۵۰ درصدی را به دنبال دارد.

وی از کارفرمایان خواست از فرصت تقسیط مجدد جرایم نیز استفاده کنند و یادآور شد: از ۴۱ هزار کارگاه فعال در استان، ۹۰۰ کارگاه از فرصت بخشودگی استفاده کردند و قطعا طی روزهای آینده به این آمار افزوده می شود.

مرتضوی با اشاره به مطالبه ۱۲۰۰ میلیارد تومانی سازمان تامین اجتماعی از کارفرمایان استان، خاطرنشان کرد: از کارفرمایان انتظار داریم از قوانین جدید بهره ببرند و از پرداخت جریمه معاف شوند.

  • منبع خبر : ایسنا