به گزارش اختصاصی صفیر گیلان؛ رئیس جهاد کشاورزی فومن با اشاره به اینکه از ابتدای سال گذشته تاکنون به جهت حفظ زمین های زراعی و باغی ۲۸ پرونده قضایی برای افرادی که در خارج از محدوده طرح هادی وبدون اخذ مجوز از کمسیون تبصره ۱ ماده ا اقدام به ساخت وساز نموده بودند درمراجع مجترم […]

به گزارش اختصاصی صفیر گیلان؛
رئیس جهاد کشاورزی فومن با اشاره به اینکه از ابتدای سال گذشته تاکنون به جهت حفظ زمین های زراعی و باغی ۲۸ پرونده قضایی برای افرادی که در خارج از محدوده طرح هادی وبدون اخذ مجوز از کمسیون تبصره ۱ ماده ا اقدام به ساخت وساز نموده بودند درمراجع مجترم قضایی تشکیل گردید گفت:درسال گذشته ۲۸ نفربرای تغییر کاربری غیرمجاز به مراجع محترم قضایی معرفی شدند.. .
محمد رضا ابراهیم زاده با بیان اینکه  برای ۵ نفر رای قطعی اجرای قلع قمع صادر گردید که به اجرا در امد ومابقی پرونده ها در حال سیر مراحل قضایی در دادگاه بدوی وتجدید نظر می باشد افزود: به محض صدور حکم قطعی به فوریت حکم اجرا میگردد..

این مسئول عمده تغییر کاربری ها  را دیوار گذاری.ساخت بنا وتخریب شالیزار وباغات چای در محدوده خارج طرح هادی اعلام کرد.
رئیس جهاد کشاورزی فومن  از همه مالکین زمین های کشاورزی درخواست کرد قبل از هرگونه ساخت ساز اقدام به مجوز از مراجع ذیربط نمایند..

ابراهیم زاده با اعلام این خبر که  توسط گشت ویژه امور اراضی درسال گذشته ۲۲۰اخطاریه صادر گردید که عمدتا به دلیل اینکه داخل طرح هادی قرار داشتندو یا پروانه ساخت ازمراجع ذیصلاح بودند ازپیگیری قضایی معاف یا شخصا اقدام به برداشتن دیوار یا توقف عملیات نمودند.
وی تصریح کرد ؛ کشیک امور اراضی وگشت ویژه درتمام ایام تعطیل سال ۹۶ مشغول گشت زنی در سطح روستاها میباشد .
ایشان درپایان از همکاری همه اعضای شورای حفاظت خصوصا دادستان محترم عمومی وانقلاب شهرستان .ریاست محترم دادگستری وقضات ویژه بررسی کننده پرونده های قضایی که باحساسیت ویژه پرونده تغییرکاربری راپیگیری میکند .کمال تشکر را دارم.