به گزارش اختصاصی صفیر گیلان؛ رضا زمانی رئیس اداره حفاظت محیط زیست شفت گفت : مسئول یک واحد صنعتی در شهرک صنعتی شفت و دو دهیار در سطح شهرستان پس از صدور اخطاریه های متعدد و عدم تمکین و رعایت ضوابط زیست محیطی در خصوص مدیریت پسماند به مراجع قضائی معرفی شدند . […]

 

 

 

به گزارش اختصاصی صفیر گیلان؛ رضا زمانی رئیس اداره حفاظت محیط زیست شفت گفت : مسئول یک واحد صنعتی در شهرک صنعتی شفت و دو دهیار در سطح شهرستان پس از صدور اخطاریه های متعدد و عدم تمکین و رعایت ضوابط زیست محیطی در خصوص مدیریت پسماند به مراجع قضائی معرفی شدند .

طبق قانون ، مدیریت پسماند در واحدهای صنعتی به عهده مسئول واحد و در روستاها به عهده دهیاران میباشد که متأسفانه علارغم برگزاری جلسات متعدد با این افراد و صدور اخطاریه زیست محیطی به وظایف قانونی خود عمل نکرده و موجبات تهدید علیه بهداشت عمومی را فراهم آورده بودند و این اداره بر اساس وظایف ذاتی خود اقدام به شکایت در مراجع قضائی نموده است .

وی افزود : در سال گذشته علاوه بر برگزاری کلاسهای آموزشی و نصب بنر و پرده نوشته های آموزشی در حوزه مدیریت پسماند دو دهیار و دو واحد صنعتی به دلیل عدم مدیریت پسماند به مراجع قضائی معرفی شدند که منجر به صدور احکام قضائی برای مسئولین این واحدها گردید .

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شفت در ادامه از مردم خواست تا در صورت مشاهده هر گونه تخلف زیست محیطی از جمله ریخت و پاش زباله در محیط مراتب را به این اداره گزارش نمایند تا برخوردهای قانونی در این خصوص انجام پذیرد .