ثریا علی نژاد به عنوان کارگزار رسمی برون مرزی تأمین اجتماعی در کشور کانادا معرفی شد.

به گزارش صفیر گیلان؛ در حال حاضر ایرانیان کثیری در قالب نیروی کار ، تحصیلکرده، دانشجو و … در کشور پهناور و مهاجرپذیر کانادا زندگی می کنند. بر همین اساس و با توجه به لزوم خدمت رسانی و ارائه پوشش بهینه تأمین اجتماعی به هموطنان ساکن در این کشور، چهارمین کارگزار منتخب کشور کانادا خانم ثریا علی نژاد معرفی شد .
این امکان برای ایرانیان فراهم شده تا به منظور حفظ پل ارتباطی با کشور مادری خود، درخواست بیمه در قالب بیمه ایرانیان خارج از کشور و ادامه بیمه پردازی علیرغم نبود کنسولی یا نمایندگی سیاسی جمهوری اسلامی ایران در کشور کانادا، از طریق کارگزار برون مرزی تامین اجتماعی اقدام نموده و از مزایا و خدمات تامین اجتماعی بهره مند شوند.
هموطنان عزیز در کشور کانادا می توانند جهت دریافت اطلاعات و شرایط بیمه پردازی و یا ادامه آن و انعقاد قرارداد و همچنین امور مربوط به مستمریها به کارگزاران برون مرزی مستقر در این کشور مراجعه و اقدام کنند.

متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به بخش ایرانیان خارج از کشور و اتباع خارجی در سایت سازمان تامین اجتماعی مراجعه کنند.