به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صفیرگیلان ؛منتخبین پنجمین دوره شورای اسلامی شهر خمام معرفی شدند. با پایان یافتن شمارش آرای پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر خمام، اسامی منتخبینی که به ترتیب حائز کسب بیشترین آرا شدند، به شرح زیر می باشد: اعضای اصلی شورا: ۱ – آقای سیدرضی مؤدب پور نام پدرسیدعباس دارای ۳۲۳۲ رای […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صفیرگیلان ؛منتخبین پنجمین دوره شورای اسلامی شهر خمام معرفی شدند.

با پایان یافتن شمارش آرای پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر خمام، اسامی منتخبینی که به ترتیب حائز کسب بیشترین آرا شدند، به شرح زیر می باشد:

اعضای اصلی شورا:

۱ – آقای سیدرضی مؤدب پور نام پدرسیدعباس دارای ۳۲۳۲ رای
۲ – آقای  سیدمجتبی حسینی نسب ویشکاء نام پدرسیدخلیل دارای ۲۹۸۶ رای
۳ – آقای  اسماعیل احمدنیا خواجکینی نام پدرمحمود دارای ۲۵۹۲ رای
۴ – آقای  بابک نیکو نام پدرقربان دارای ۲۴۷۹ رای
۵ – آقای  مهدی عاشوری امیرکنده نام پدرمنوچهر دارای ۲۴۳۴۴ رای

اعضای اصلی:

۱ – آقای  علی اکبرپورخمامی نام پدر مسیح دارای ۲۲۹۷ رای
۲ – آقای  جلیل غیاثی نام پدر محمدرضا دارای ۲۱۹۰ رای
۳ – آقای  مجید لطافت طالمی نام پدر ابراهیم دارای ۱۳۸۳ رای
به عنوان اعضای علی البدل شورای اسلامی شهر خمام انتخاب شدند.