به گزارش صفیر گیلان؛آتش سوزی امامزاده ابراهیم شهرستان شفت که از دقایقی پیش آغاز شده و بخش بزرگی را در بر گرفته دومین آتش سوزی در هفته جاری در بخش احمدسرگوراب است که به دلیل عدم حضور ماشین آتش نشانی در منطقه و مستعمل بودن آن سرمایه های مردم بی بضاعت و حتی جانشان را […]

به گزارش صفیر گیلان؛آتش سوزی امامزاده ابراهیم شهرستان شفت که از دقایقی پیش آغاز شده و بخش بزرگی را در بر گرفته دومین آتش سوزی در هفته جاری در بخش احمدسرگوراب است که به دلیل عدم حضور ماشین آتش نشانی در منطقه و مستعمل بودن آن سرمایه های مردم بی بضاعت و حتی جانشان را گرفته است.
چند روز گذشته بود که یک خانواده در یک روستا پایین تر از امامزاده ابراهیم -طالقان- علاوه بر از دست دادن یک کودک پنج ساله و سوختگی چند تن دیگر از اعضای خانواده زندگیشان به خاکستر تبدیل شد.
حال شرح واقعه و تدبیر مسئولان مستلزم نگاه کارشناسانه مدیران است که چرا در سایه کم مهری و شاید بی تدبیری، علاوه بر جان، زندگی مردم محروم منطقه روز به روز جدای از بی رونقی در حال ازبین رفتن است.photo_2017-03-29_02-49-35