به گزارش اختصاصی صفیر گیلان از فومن ،ظهر امروز با حضورعلیزاده  مدیر کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و  گردشگری گیلان و اسمعیل پور فرماندار فومن و همچنین راهنمایان تورهای گردشگری  کل کشور و با حضور صادقی شهردار ماکلوان  میدان راهنمایان گردشگری در شهر ماکلوان  افتتاح شد.لازم به ذکر است که امروز راهنمایان گردشگری کشور و […]

به گزارش اختصاصی صفیر گیلان از فومن ،ظهر امروز با حضورعلیزاده  مدیر کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و  گردشگری گیلان و اسمعیل پور فرماندار فومن و همچنین راهنمایان تورهای گردشگری  کل کشور و با حضور صادقی شهردار ماکلوان  میدان راهنمایان گردشگری در شهر ماکلوان  افتتاح شد.لازم به ذکر است که امروز راهنمایان گردشگری کشور و مدیر کل میهمانان فرماندار فومن بودند.photo_2017-02-14_22-23-03 photo_2017-02-14_22-22-57 photo_2017-02-14_22-22-51 photo_2017-02-14_22-22-45 photo_2017-02-14_22-22-40 photo_2017-02-14_22-22-32 photo_2017-02-14_22-22-27 photo_2017-02-14_22-22-21 photo_2017-02-14_22-22-15