صفیر گیلان؛مدیرکل تامین اجتماعی گیلان با تشریح بیمه زنان خانه دار به عنوان مهمترین بخش از طرح بیمه فراگیر خانواده ایرانی ، بانوان جامعه را از ارکان اقتصادی موثر در خانواده برشمرده و آنان را شایسته بهترینها برای داشتن آرامش خاطر و آینده ای مطمئن دانست

به گزارش پایگاه خبری صفیر گیلان، علی حسین نژاد در نشست با اعضای کمیته استانی طرح بیمه فراگیر خانواده ایرانی ، با بیان اینکه بر اساس ماده اول قانون سازمان ، ماموریت اصلی تامین اجتماعی توسعه و گسترش پوشش بیمه ای در اقشار مختلف جامعه است اظهار داشت : بانوان نیمی از جمعیت کشور را تشکیل داده و زنان خانه دار بخش قابل توجهی از این گروه را دربر میگیرند و وظیفه ما تسری امکان برخورداری از پوششهای بیمه ای و بهره مندی از تعهدات مربوطه به این قشر بزرگ است .

وی با اشاره به اینکه نقش بی بدیل زنان خانه دار در تدبیر منزل و مدیریت اقتصاد خانواده انکارناپذیر است افزود : خانه داری بانوان جامعه علیرغم سختی و ماهیت پیچیده آن به دلیل فاقد حقوق بودن در سالیان متمادی در زمره شغل محسوب نشده و سازمان در اقدامی برجسته از سال ۱۳۸۷ ، با تاکید بر این مهم و شکستن تفکر قبلی ، این فرصت را ایجاد نمود تا زنان خانه دار نیز به مثابه بسیاری از بانوان شاغل از حق مسلم خود برای بهره مندی از آرامش خاطر و امنیت روانی و آینده ای مطمئن برخوردار باشند .

علی حسین نژاد طرح بیمه فراگیر خانواده ایرانی را راهبردی دقیق و مناسب برای تحقق عملی ماموریت سازمان در توسعه و اشاعه فرهنگ بیمه ای در جامعه با محوریت نهاد خانواده دانست  .

مدیرکل تامین اجتماعی گیلان در جمع کارشناسان عضو کمیته تخصصی این طرح اذعان داشت : یکی از برداشت های ناصواب در بین زنان ، داشتن تفکر بیمه بودن به واسطه همسر است که باید این مسئله و تشریح تفاوت بیمه تبعی بودن با بیمه شده اصلی بودن با اطلاع رسانی گسترده در جامعه انجام شده و بانوان گرامی بدانند که استفاده از پوششهایی همچون درمان یا مستمری بازماندگان از طرف همسر با اینکه خود زن بیمه شده اصلی بوده و از طریق بیمه پردازی و ایجاد سابقه ، راساً از بازنشستگی یا سایر مستمری ها در کنار شوهر خود بهره مند گردد متفاوت است .

وی خاطر نشان ساخت هرچند در حال حاضر بیش از ۳۶۰۰۰ بانوی گیلانی در زمره بیمه شدگان گروه زنان خانه دار قراردارند و استان در سالهای متمادی پیشتاز این عرصه بوده که مهر تاییدی بر فرهنگ بالای بیمه ای در نزد گیلانیان و بویژه زنان جامعه است ولی هنوز تعداد زیادی از زنان خانه دار از این فرصت محروم بوده و باید به عنوان یک حق از ویژگی ها و شرایط این بیمه آگاهی یابند .

شایان ذکر است تمامی دختران بالای ۱۸ سال و بانوان تا ۵۰ سال میتوانند با انتخاب نرخهای سه گانه این قرارداد به صورت انتخابی و در دامنه تعهداتی متنوع از بازنشستگی ، بازماندگان و ازکارافتادگی بهره مند و در صورت تمایل و نداشتن پوشش درمانی با پرداخت سرانه مربوطه از این خدمت نیز استفاده نمایند .