اختصاصی/صفیر گیلان،با حضور مسئولان تحویل و تحول اراضی ملی روستای تیمور کوه آلیان از توابع بخش سردارجنگل فومن به اداره بنیاد مسکن شهرستان فومن انجام شد. محمدرضا محسنی عصر چهارشنبه در مراسم تحول و تحویل اراضی ملی روستای تیمور کوه با بیان اینکه، یکی از اقدامات نظام مقدس جمهوری اسلامی بعد از پیروزی انقلاب فقرزدایی […]

اختصاصی/صفیر گیلان،با حضور مسئولان تحویل و تحول اراضی ملی روستای تیمور کوه آلیان از توابع بخش سردارجنگل فومن به اداره بنیاد مسکن شهرستان فومن انجام شد.

محمدرضا محسنی عصر چهارشنبه در مراسم تحول و تحویل اراضی ملی روستای تیمور کوه با بیان اینکه، یکی از اقدامات نظام مقدس جمهوری اسلامی بعد از پیروزی انقلاب فقرزدایی در سطح کشور است، گفت: وضعیت روستاهای قبل و بعد از انقلاب تفاوت فاحشی دارد امروز شاهد هستیم که همه خدمات در روستاها ارائه می‌شود.

محسنی با اشاره به اینکه یکی از مهم‌ترین مطالبات روستاییان این بوده که به دلیل وجود اراضی ملی اجازه ساخت و ساز نداشتند، افزود: توجه به این بخش زمینه توسعه روستایی و جلوگیری از مهاجرت معکوس را فراهم می‌کند.

وی با بیان اینکه اجرای طرح تحول و تحویل اراضی ملی به بنیاد مسکن برای نخستین بار در روستای تیمور کوه فومن انجام شده است، گفت: در سال گذشته و امسال با پیگیری‌های انجام شده بازنگری طرح هادی ۱۰ روستا اجرایی شده است.

محسنی با اشاره به اینکه حدود ۲۰ روستای فومن در محدوده طرح حفاظت شده محیط زیست قرار دارد، تصریح کرد: زمین سرمایه روستایی است و نباید به آسانی آن را از دست بدهد.

وی با اشاره به اینکه وجود محدوده منابع طبیعی مانع ارائه خدمات بیشتر به روستاها شده بود، افزود: واگذاری این اراضی به بنیاد مسکن  گام نخست  است و باید از زمین‌های روستایی صیانت و حفاظت شود.

  • نویسنده : زلیخا صفری