صفیر گیلان؛صغر جهد کاران مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت شبکه سازان کیهان با حضور در اتاق خبر مخابرات ایران گفت: نمایشگاه تلکام  فرصت خوبی برای تعامل و هماهنگی بین شرکت های حوزه مخابراتی است تا زمینه همکاری بین آنها فراهم شود .

صفیر گیلان/به گزارش ستاد خبری گروه مخابرات اصغر جهد کاران مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت شبکه سازان کیهان با اشاره به اینکه این شرکت یکی از زیرمجموعه های شرکت کارخانجات شهید قندی است ،گفت : کارخانجات شهید قندی بزرگترین تولید کننده کابل نوری و مسی در سطح خاورمیانه و کشور است و شرکت شبکه سازان کیهان یکی از زیرمجموعه های شرکت کارخانجات شهید قندی است که با به کارگیری امکانات تولیدی منحصر به فرد مطابق با جدیدترین  امکانات بین المللی مخابراتی و نیروهای متخصص فنی با سابقه در اجرا و نظارت شبکه های مخابراتی و مجریان و تیم های اجرایی با تجربه مخابرات اقدام به پیاده سازی و اجرای طرح ها و پروژه ها می کند.