صفیر گیلان؛سید خلیل معنی اسم دلسا را همچون دل، همانند قلب و (دارای احساس و عاطفه)  و به همراه ریشه و فراوانی معنا  میکند و می گوید این اسم نوه عزیزم است که همانند قلب من است.

صفیر گیلان:سیدخلیل آموزنده یکی از کار آفرینان روستای گوراپس فومن است که پایگاه صفیر گیلان تصمیم گرفت تا از این برادر شهید گزارشی را  از نمایشگاه گل و گیاه دلسا منتشر نماید.

آموزنده: به علت علاقه شدید به گل و گیاه ابتدا  در منزل و در خانه پدری کنار مادرم گل نگهداری می کردم اما با گذشت زمان به فکر کسب درآمد افتادم و کار خود را گسترش دادم.

سید خلیل افتخار میکند که از خانواده شهدا بوده و برادر دانشجوی شهید به نام سید موسی سید آموزنده و داماد خانواده مان ازشهدا گرانقدر ایران اسلامی هستند که بسان تاج پر افتخاری بر خانواده ما هستند و به آنها افتخار میکنیم.

 این نمایشگاه در مسیر جاده فومن به قلعه رودخان و در روستای گوراپس با مدیریت جناب سید آموزنده آماده ارائه بهترین گلهای زینتی و آپارتمانی و باغی است.
  • نویسنده : تنظیم؛زلیخا صفری راسته کناری