صفیر گیلان،عضو شورای شهر رشت  وضعیت معابر و ریخت و رخ شهر رشت را قابل تحمل ندانست و گفت: قرار نیست شورا حرف تکراری بزند  و ما شوراهای شهر رشت نمی خواهیم رشت را دوبی بسازیم و شهر را شهر مترقی بلکه خواستار ساختن زندگی مردم و رفاه و آسایش شه روند نگاه ماست.

اختصاصی/صفیر گیلان؛سید حسین رضویان، عضو شورای شهر رشت در هفتادمین جلسه شورا که با حضور شهردار و معاونین ایشان برگزار شد گفت: شورای ششم هنوز در اندر خم گفتمان شورای اول،دوم،سوم ،چهارم و پنجم است و هیچکدام از خواسته های مردم به سرانجام نرسیده است .

رضویان با ابراز گلایه از عدم جامعیت عمل پوشاندن مصوبات و موضوعات اشاره شده در جلسه شورا گفت:در ۱۷ دی ماه قرار شد با مصوبه شورا و شهرداری برای رفع معضل ترافیک شهر رشت اقداماتی صورت گیرد و آیا شما جناب رئیس کمیسیون ترافیک تکاپویی در ترافیک دیدید؟

عضو شورای شهر رشت با بیان اینکه طبق قانون و کتب قانونی ما مسئولیت اجرایی نداریم گفت: شورا سیاست نظارت دارد و شهرداری سیاست اجرایی دارد.

رضویان با تاکید بر اینکه ما اینجا ننشستیم تا قصه گویی کنیم بلکه باید قصۀ مردم را مطرح  و یا نقش  سازندگی را بازی کنیم گفت: در این روز ها که روزهای سرمای سخت اروپا ایران را فرا گرفته است بهتر اینکه ما هم برای صرفه جویی در مصرف انرژی جلسه تشکیل ندهیم.

عضو شورای شهر رشت  وضعیت معابر و ریخت و رخ شهر رشت را قابل تحمل ندانست و گفت: قرار نیست شورا حرف تکراری بزند  و ما شوراهای شهر رشت نمی خواهیم رشت را دوبی بسازیم و شهر را شهر مترقی بلکه خواستار ساختن زندگی مردم و رفاه و آسایش شه روند نگاه ماست.

سید حسین رضویان به فضا سازی شهر رشت در نوروز سال ۱۴۰۱ علارغم تاکیدات شورا نشینان که قابل دفاع نیست اشاره و افزود: رشت برای مسافران و گردشگران با طراحی ۴ مجسمه در نوروز ماندگاری نخواهد داشت و مسافر شهر را ترک و به مقصد دیگر می رود.

وی به ورودی شهر رشت که زیبنده شهر نیست هم تلنگری زد و گفت: کاشت درختان سایه گستر در مسیر ورودی رشت و جاده تهران به رشت بسیار حائز اهمیت است.

عضو شورای شهر رشت  با انتقاد از نبود جایگاه بهداشتی در پیاده راه فرهنگی شهر رشت گفت: نزدیک یکسال است که ما گفتیم و می گوییم که شهرداری زمینی را تهیه  و برای مزائده  به اشتراک بگذارد ولی گوش شنوایی ندیدیم و نداشتیم.

وی در پایان خواستار شد تا برای ساختن شهر رشت  همه ورود کنند و ما فقط به نطق که می کنیم و لبخندی که نثار ما می شود بسنده نکنیم.

  • نویسنده : تنظیم؛زلیخا صفری راسته کناری