نیک صفت با تاکید بر جهت دهی اهداف سفر و گردشگری به سمت ایرانی – اسلامی، اضافه کرد: عده‌ای در پشت صحنه گردشگری در فکر نهادینه کردن بی ارزشی و فساد در جامعه هستند که باید جلوی این ضدارزش ها و بی فرهنگی‌ها در صنعت گردشگری گرفته شود.

به گزارش پایگاه خبری صفیر گیلان؛ هاجر تحریری نیک صفت ظهر چهارشنبه در همایش تبیین الگوی شناختی گردشگری اسلامی – ایرانی در سالن شهید انصاری خاتم الانبیا رشت، اظهار کرد: ایران از لحاظ ابنیه تاریخی جزو ۹ کشور و از لحاظ آثار طبیعی جزو ۱۰ کشور دنیا است اما از این ظرفیت به خوبی استفاده نشده است.

وی با تاکید بر بهره مندی از ظرفیت‌های گردشگری گیلان، افزود: خروج از اقتصاد تک محصولی با توجه به صنعت گردشگری محقق می‌شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد گیلان با بیان اینکه صنعت گردشگری شفابخش اقتصاد و معیشت است، گفت: اگر سازوکارهای ایرانی و اسلامی در صنعت گردشگری لحاظ شود می‌توانیم اقتصادی پویا در این بخش رقم بزنیم.

تحریری نیک صفت با اشاره به نگاه قرآن و اسلام به سفر و سیاحت، اضافه کرد: در قرآن ۷ بار به سفر و سیاحت اشاره کرده و در دین اسلام توصیه‌های فراوانی به سفر و مقوله گردشگری شده است.

وی با اشاره به مزایای سفر در زندگی فردی و اجتماعی افراد، افزود: سفر و سیاحت افراد را از ابتلاء به بسیاری از بیماری‌های جسمی، روحی و فکری مصون نگه می‌دارد.

توسعه گردشگری اسلامی منجر به رونق اقتصادی می‌شود

این استاد دانشگاه با بیان اینکه توسعه گردشگری اسلامی منجر به رونق اقتصادی می‌شود، گفت: تسهیل بخشی زمینه سفر برای مردم در راستای تحقق سالم سازی جامعه بسیار مهم است.

تحریری نیک صفت با اشاره به دستاوردهای معنوی سفر در جامعه، اضافه کرد: خودشناسی، خداشناسی، عبرت گیری، شناخت پیرامون اطراف و همچنین تربیت اخلاقی و اجتماعی از مهم‌ترین دستاوردها و مزایای سفر است.

وی، هدفمندی در سفرها را لازمه صنعت گردشگری دانست و افزود: بدون پشتوانه و هدف گذاری خاصی، راه صنعت گردشگری به بن بست منتهی می‌شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد گیلان با بیان اینکه گردشگری بی هدف نتایج منفی به همراه دارد، گفت: گردشگری و سفر نباید فضای غیر ارزشی و غیر فرهنگی را در جامعه گسترش دهد.

نیک صفت با تاکید بر جهت دهی اهداف سفر و گردشگری به سمت ایرانی – اسلامی، اضافه کرد: عده‌ای در پشت صحنه گردشگری در فکر نهادینه کردن بی ارزشی و فساد در جامعه هستند که باید جلوی این ضدارزش ها و بی فرهنگی‌ها در صنعت گردشگری گرفته شود.

وی با تاکید بر لزوم تعریف پیوست فرهنگی در صنعت گردشگری، افزود: راه برون رفت بسیاری از آسیب‌های فرهنگی و ضد ارزشی، تعریف پیوست فرهنگی در صنعت گردشگری است