به گزارش اختصاصی صفیر گیلان ؛ضیایی معاون فرهنگی کانون پرورش فکری کودک  گیلان  در همایش بومی و محلی  آیین نوروز در فومن با اشاره به اینکه کانون در رسالتی که در انتقال فرهنگها  به نسلها  مختلف دارد توانسته گامهای موثر در کشور و استان  بردارد گفت:نوروز نشانگر تغییرات است تغییرات ظاهری و باطنی. ضیایی با […]

به گزارش اختصاصی صفیر گیلان ؛ضیایی معاون فرهنگی کانون پرورش فکری کودک  گیلان  در همایش بومی و محلی  آیین نوروز در فومن با اشاره به اینکه کانون در رسالتی که در انتقال فرهنگها  به نسلها  مختلف دارد توانسته گامهای موثر در کشور و استان  بردارد گفت:نوروز نشانگر تغییرات است تغییرات ظاهری و باطنی.

ضیایی با بیان اینکه این آیین اعتقادات مردم است اعتقاد  به روز رستاخیز و جهان دیگر و با حفظ سنتها باورهای دینی نیز در بچه ها زنده نگهداشته می شود.

معاون فرهنگی کانون پرورش فکری کودک گیلان از اجرای برنامه های متعدد در استان و شهرهای گیلان خبر داد و گفت:فومن یکی از شهرستانهایی است که ریشه کهن فرهنگی  دارد و می شود به آن افتخار کرد .،

 ضیایی از اجرای برنامه های متعدد در کانون پرورش فکری کودک و نوجوان شهرستان فومن تقدیر نمود و گفت: من از فرماندار و رواسای اداراتی که با کانون همراهی و همکاری می کنند تقدیر دارم.

ایشان از برگزاری سنت چهارشنبه سوری که به آن اعتقاد داریم اشاره و افزود:باید این سنت با فرهنگ درست منتقل شود اگر چه ما تغییر فرهنگها را داریم ولی سنتها باید  مثل همین برنامه کانون پرورش فکری کودک فومن که به درستی اجراء شد منتقل و اجرایی شود.

ضیایی تصریح کرد؛کانونهای پرورش فکری کودک رسوم و آیین مختلف را به نحو درست منتقل می کنند ./زلیخا صفری

photo_2017-03-08_05-12-16 photo_2017-03-08_05-12-11