نمایشگاه کتاب و همچنین اسناد و مدارک با موضوع نهضت جنگل در حاشیه مراسم گرامیداشت شخصیت میرزا کوچک جنگلی در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی فومن برگزار شد.

به گزارش خبرنگار صفیرگیلان از فومن ؛در روز شنبه مورخ ۸ آذر، مراسم گرامیداشت شخصیت میرزا کوچک جنگلی در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی فومن برگزار شد.

در این مراسم که با حضور فکور فرماندار شهرستان، ثقتی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و جمعی از مدیران شهرستان همراه بود، ابعاد شخصیتی میرزا کوچک جنگلی مورد بررسی قرار گرفت.

در حاشیه این مراسم، دو نمایشگاه کتاب و همچنین اسناد و مدارک با موضوع نهضت جنگل برگزار شد و آثار تاریخی اعم از روزنامه، عکس، اسناد، مکاتبات و موارد مربوط به حیاتاین نهضت در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفت.

 

  • نویسنده : تنظیم؛زلیخا صفری راسته کناری