به گزارش اختصاصیصفیر گیلان از فومن،جشنواره ارباء دوشاو هر ساله همزمان با رسیدن میوه اربا(خرمالوی جنگلی) در بخشهایی از روستاهای تالش زبان شهرستان برگزار می گردد. شیره به دست امده از پخت این میوه جنگلی بسیار مفید و با طبع گرم است که بیشتر در زمستان مصرف می شود.تهیه گزارش زلیخا صفری راسته کناری