به گزارش اختصاصی صفیر گیلان زهرا احمدی پور  با اشاره به اینکه  هر استانی دارای ظرفیت و پتانسیل هایی بوده که سازمان در تلاش است تا براساس همان ظرفیت ها، محورهای توسعه گردشگری برای استان ها را پیش بینی کند گفت: با توجه به برنامه سیاست راهبردی سال ۹۶این سازمان کار خواهد کرد. وی […]

 

به گزارش اختصاصی صفیر گیلان زهرا احمدی پور  با اشاره به اینکه  هر استانی دارای ظرفیت و پتانسیل هایی بوده که سازمان در تلاش است تا براساس همان ظرفیت ها، محورهای توسعه گردشگری برای استان ها را پیش بینی کند گفت: با توجه به برنامه سیاست راهبردی سال ۹۶این سازمان کار خواهد کرد.

وی با بیان اینکه این برنامه ریزی متناسب با بافت طبیعی و ویژگی های طبیعی و فرهنگی و زیر ساختهای هر استان است، گفت: سیاست های راهبردی بحث گردشگری سال ۹۶ نیز مبتنی بر این ویژگی ها تدوین شده و مزیت های گردشگری هر استان  مشخص می شود.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با اشاره به اینکه  صنعت گردشگری یک صنعت سیال، پویا و روبه رشداست تصریح کرد؛ به دلیل داشتن چنین ویژگی هایی نقش موثری در توسعه اقتصادی کشورها ایفا می کند و تجربه دنیا این را نشان می دهد .

ایشان با بیان اینکه امروز شاهد تغییر منابع تولید کننده ثروت از سمت صنایع سنگین به سمت خدمات و به صورت خاص در صنعت گردشگری هستیم افزود: برای پیشبرد اهدافمان در این حوزه  و تبدیل این صنعت به ثروت ملی نیاز به طرحهای درازمدت و  سیاستهای بلند مدت و راهبردی  داریم.

photo_2017-06-28_12-17-42

وی با بیان اینکه چنین برنامه هایی در افق ۱۴۰۴ برای طرح های گردشگری پیش بینی شده است، اظهار کرد: امروز نیز به دنبال تدوین سیاست های کلی صنعت گردشگری کشور هستیم و همچنین در برنامه پنج ساله ششم نیز توجه به این حوزه شده و تلاش شده در این برنامه راهبردی با یک نگاه آمایشی ظرفیت ها در استان ها مشخص و متناسب با آن ظرفیت ها برنامه ها تدوین و طرح های توسعه ای در نظر گرفته شود.

ایشان  استان گیلان را دارای ظرفیت های طبیعی، گردشگری و تاریخی خوبی خواند  که باید در حوزه توسعه صنعت گردشگری و رونق اقتصادی به آن توجه شود.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور هتل پنج ستاره معین را در دل باغ چای بسیار زیبا خواند و گفت:از نگاه من  این پروژه خیلی خیلی زیباست و  هیچ آسیبی به باغ چای  نمیزند .