به گزارش اختصاصی صفیر گیلان؛نشست خبری مهندس عیدیا،مدیر عامل مجتمع دخانیات گیلان با اصحاب  رسانه و خبرنگاران استان گیلان بعد از ظهر امروز  در مجتمع دخانیات گیلان برگزار شد./عکس از شاهین آبزن

به گزارش اختصاصی صفیر گیلان؛نشست خبری مهندس عیدیا،مدیر عامل مجتمع دخانیات گیلان با اصحاب  رسانه و خبرنگاران استان گیلان بعد از ظهر امروز  در مجتمع دخانیات گیلان برگزار شد./عکس از شاهین آبزن

photo_2017-02-13_09-22-23 photo_2017-02-13_09-22-27 photo_2017-02-13_09-22-14 photo_2017-02-13_09-22-09 photo_2017-02-13_09-22-02 photo_2017-02-13_09-21-58 photo_2017-02-13_09-21-54 photo_2017-02-13_09-21-50 photo_2017-02-13_09-21-43 photo_2017-02-13_09-21-38 photo_2017-02-13_09-21-33 photo_2017-02-13_09-21-25 photo_2017-02-13_09-21-21 photo_2017-02-13_09-21-13 photo_2017-02-13_09-21-07 photo_2017-02-13_09-21-03 photo_2017-02-13_09-20-56 photo_2017-02-13_09-20-50 photo_2017-02-13_09-20-43 photo_2017-02-13_09-20-34 photo_2017-02-13_09-19-32 photo_2017-02-13_09-19-20 photo_2017-02-13_09-20-23 photo_2017-02-13_09-19-27 photo_2017-02-13_09-19-20 photo_2017-02-13_09-19-13