فرماندار فومن تاکید کرد؛در ساخت و ساز مشخصات پروژه مشخص شود و این مشخصات به شکل بنر یا تابلو  جلوی ساختمان نصب شود تا جلوی تخلفات و  ضرر مالی گرفته شود گفت؛گاهی هزینه «با خاک‌ یکسان‌کردن» بنای غیر مجاز دو برابر ملک

اختصاصی/صفیر گیلان؛جلسه ساخت و ساز غیر مجاز امروز در سالن اجتماعات فرمانداری فومن با حضور فرماندار،معاون عمرانی ،بخشداران و مدیران ذیربط برگزار شد.

محمد رضا محسنی فرماندار فومن با بیان اینکه آمارهایی که امروز و در این جلسه توسط مدیران ارائه شد نشان داد که شهرستان در حوزه ساخت و ساز غیر مجاز روند آمار نزولی را طی می کند گفت:این موفقیت حاصل تلاش و رد جمعی میسر شده است.

وی افزود:در حوزه ساخت و ساز و پیشگیری از ساخت و ساز غیر مجاز عواملی چون ۱-اهتمام مدیریت شهرستان در برگزاری جلسات به طور منظم و مصوبات تصویب شده،۲-هم پوشانی دستگاه  اجرای  و اجرای مصوبات،سوم حمایت دستگاه قضایی در پیشگیری از ساخت و ساز غیر مجاز دخیل بوده است.

محسنی با بیان اینکه رسیدگی به پرونده ساخت و ساز منجربه نتیجه شد افزود:این زنجیره کامل مشارکت باعث شد تا آمار داده شده به پرونده ها در حد صفر برسیم و همه پرونده ها تعیین تکلیف شدند

فرماندار فومن تاکید کرد؛در ساخت و ساز مشخصات پروژه مشخص شود و این مشخصات به شکل بنر یا تابلو  جلوی ساختمان نصب شود تا جلوی تخلفات و  ضرر مالی گرفته شود.

محسنی در مورد شهرداری ها در شهرستان گفت:شهرداری بدون اقماض پرونده ها را بررسی و کمیسیون ماده ۱۰۰  را مد نظر قرار دهد و دنبال تجدید نظر نباشد.

وی افزود؛البته تجدید نظر در تصمیماتی که موجب مشکل نشود خوب است وگرنه نگاه ما ماده ۱۰۰ در شهرداریهاست .

وی افزود: جرائم مشهود در حوزه ساخت و ساز در اراضی نیاز به دستگاه خاص نیست و خود جهاد ورود کند و در زمان شروع ساخت پیشگیری شود نه اینکه طرف دو مرحله ملکی را فروش و دست به دست شده و بعد ارگانی می خواهد ورود کند.

فرماندار فومن تاکید کرد؛ گشت مشترک برای جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز ماهانه دو بار انجام و گزارش مشهود از پلیس محله داشته باشیم.

فرماندارفومن با اشاره به اینکه اگرزمینی خارج از طرح تجهیز اراضی بودده و میاد در طرح
پاسخ با بنیاد مسکن است و وقتی شخصی برای یک قطعه زمین در خواست مجوز ۱۱ قطعه می کند شما بنیاد باید ورود کند و زمین را یک پلاک اعلام کند زیرا در غیر این حالت اراضی ما نابود می شود.

محسنی خواستار شد تا بنیاد مسکن ،محیط زیست ، منابع طبیعی و جهاد کشاورزی  برای افراد بدون کار کارشناسانه ایجاد حق  نکنند زیرا این بعدها ما را با چالش بیشتر مواجه می کند.
وی تاکید کرد ؛خواهشها بنیاد مسکن ورود کند و توپ را به زمین بخشداری نیاندازد زیرا امروز پاسخ بنیاد مسکن چند پهلو است  زیرا زمینهایی را داخل طرح هادی آوردید و این جوری زمین اگر ساخت و ساز شود اراضی ما بازارچه می شود.

وی از اجرای ماده ۱۰ در شهر ماکلوان گفت کمیته متشکل از شهرداری و بخشداری و دستگاه امنیتی تشکیل و واگذاری با کمیته باشد زیرا در این محدوده ساخت و ساز غیر مجاز شده و منابع طبیعی ورود کند که اگر پروانه از طرف دهیار و بخشداری صادر شده تخلف است.

محسنی همچنین از اقدام راهداری تشکر نمود و گفت؛در بازدید از شهرستان آشکار سازی مسیر ماسوله و مسیر امامزاده تقی بسیار جالب بود و نصب تابلو راهداری و اقدام  به نظارت ساخت و ساز مسیر جاده ای هم از طر این نهاد ستودنی است.

محسنی افزود؛نظارت بر رفتار نظام مهندسی نصب تابلو در شهر و روستا که امضا می کنند تابلو زده شود
وی افزود؛اداره آب برق گاز و تلفن رفع تصرف انشعابات غیر مجاز  را در دستور کار قرار دهند تا جلوی سرقت گرفته شود.

محسنی فرماندار فومن  خواستار شد تا دهیاران انشعابات غیر مجاز را گزارش کنند و گشت مشترک ادارات چهارگانه هم به شکل منظم برگزار شود.

وی آزاد سازی اراضی حاشیه رودخانه یکی از مشکلات شهرستان برشمرد و گفت: در این حوزه اقدامات بیشتر و بهتر علارغم داشتن هزینه صورت گیرد

در این جلسه مدیران منابع طبیعی،جهاد کشاورزی،بنیاد مسکن،گاز،آب و شهرداران گزارشی در این حوزه ارائه نمودند.

  • نویسنده : زلیخا صفری راسته کناری