صفیر گیلان /زلیخا صفری؛بینایی مسئول سامانه تدارکات استان گیلان با اشاره به اینکه تا امروز ۱۱۹ دستگاه اجرایی در سطح کل استان و  ادارات  تابع شهرستان ثبت نام خود را انجام دادند گفت:ما تا امروز ۴۸۱ مناقصه را در دفتر سامانه ستاد انجام دادیم. مسئول سامانه تدارکات خدمات الکترونیکی گیلان با بیان اینکه  سامانی که در […]

صفیر گیلان /زلیخا صفری؛بینایی مسئول سامانه تدارکات استان گیلان با اشاره به اینکه تا امروز ۱۱۹ دستگاه اجرایی در سطح کل استان و  ادارات  تابع شهرستان ثبت نام خود را انجام دادند گفت:ما تا امروز ۴۸۱ مناقصه را در دفتر سامانه ستاد انجام دادیم.

مسئول سامانه تدارکات خدمات الکترونیکی گیلان با بیان اینکه  سامانی که در ۱۳۹۳ در گیلان شروع به کار کرد و هدف اصلی این سامانه رسیدن به توسعه پایدار اقتصادی با همکاری همه ی دستگاها است.

علی بینایی با اشاره به اینکه تا امروز ۱۱۹ دستگاه اجرایی در سطح کل استان و  ادارات  تابع شهرستان ثبت نام خود را انجام دادند گفت:این ادارات اثبت نام خود را در سامانه به ثبت رساندند.

وی تصریح کرد؛ما رتبه چهارم را در کشور در سامانه ثبت  به خود اختصاص دادیم و توانستیم بعد از  تهران،فارس اردبیل  گیلان رتبه چهارم را به دست اوریم..

بینایی افزود:تا امروز تعداد ۱۰۵۵ تامین کننده در حوزه پیمانکاری  و تامین کننده کالا و خدمات ثبت نام را انجام دادند  و  تعدادی با همراهی دفتر پیش خوان  در حال انجام است.

مسئول  سامانه تدارکات خدمات الکترونیکی گیلان ضمن تقدیر از  دستگاهای نظارتی استان و دستگاه بازرسی گفت:ما تا امروز ۴۸۱ مناقصه را در دفتر سامانه ستاد انجام دادیم.

وی از کسب رتبه ۸ کشور در سامانه و مناقصات افزود: امیدواریم تمامی  معاملات استان از دفتر سامانه الکترونیکی شفاف انجام گیرد.

به گزارش صفیر گیلان در مراسم امروز از ۱۲ نفر از رابطان سامانه تدارکت الکترونیکی دولت در ادارات تجلیل به عمل امد.

عکس زلیخا صفری راسته کناری

photo_2018-03-04_10-26-47 photo_2018-03-04_10-26-54 photo_2018-03-04_10-27-01 photo_2018-03-04_10-27-14 photo_2018-03-04_10-27-20 photo_2018-03-04_10-27-27 photo_2018-03-04_10-27-35 photo_2018-03-04_10-27-44 photo_2018-03-04_10-27-51 photo_2018-03-04_10-28-17 photo_2018-03-04_10-28-11 photo_2018-03-04_10-28-21 photo_2018-03-04_10-28-29 photo_2018-03-04_10-28-33 photo_2018-03-04_10-28-38 photo_2018-03-04_10-29-13 photo_2018-03-04_10-29-22 photo_2018-03-04_10-29-34 photo_2018-03-04_10-29-38 photo_2018-03-04_10-29-45 photo_2018-03-04_10-29-49 photo_2018-03-04_10-29-57photo_2018-03-04_10-34-04