مقام عالی دولت در مرکز استان با اشاره به اینکه اعضای شورای شهر، خود به مانند سرمایه ای برای این شهر محسوب می شوند، افزود: نخستین وظیفه ما حفظ این سرمایه است؛ زیرا همواره سرمایه های انسانی  و اجتماعی گرانبها تر از سرمایه های مادی هستند.

فرماندار شهرستان رشت تمامی اعضای شورای شهر را موکدا عضو یک نهاد واحد خواند و افزود: برآیند تفکرات و آرایی که از بطن این شورا به خارج راه می یابد باید همواره مصوباتی واحد بوده و همه اعضا باید به عنوان یک هدف یکسان آن را پیگیری نمایند.

وی با پرهیز از انتقال نگرانی و دغدغه ها به مردم، خاطرنشان کرد: با درایت می توان تمامی مشکلات و معضل های موجود را به گونه ای شایسته مدیریت کرد.

فتح اللهی با اشاره به اجرای چندین پروژه راهبردی شهر رشت از سوی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء، تصریح کرد: اجرای این پروژه ها باید با جدیت و شتاب مناسب ادامه یابد و همه باید با تمام توان از اجرای این پروژه ها حمایت کنیم.

فرماندار شهرستان رشت با بیان اینکه رویکرد فرمانداری در هیئت تطبیق مصوبات شورا در راستای کمک به حل مشکلات خواهد بود، افزود: اگر مصوبات موجود منطبق با قوانین باشد و مغایرت حقوقی با سایر قوانین نداشته باشد، نگاه ما نیز نگاه سختگیرانه ای در این خصوص نخواهد بود و حداکثر همکاری و انعطاف لازم، در جهت توسعه شهر رشت را خواهیم داشت.