صفیرگیلان/مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی با تأکید بر اهمیت وجود یک راهبرد عملیاتی و هدفمند برای استفاده بهینه از دوران پساریل، اظهار داشت: همکاری های نهادهای استانی و ملی نه تنها توانمندی های موجود استانی را بالفعل نموده بلکه فرصت های جدید فعالیت اقتصادی را در سطح بین المللی با محوریت استان گیلان برای کشورمان فرآهم می کند.

صفیرگیلان به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، شورای لجستیک منطقه آزاد انزلی به ریاست محمد سجاد سیاهکارزاده، رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان و حضور ناظر گمرکات و مدیرکل راه آهن استان و مدیرعامل کشتیرانی دریای خزر در این منطقه برگزار شد.

نشست مزبور که به منظور هم افزایی میان نهادی جهت بهره برداری حداکثری منافع ملی کشورمان بعد از افتتاح رسمی اتصال خط ریلی رشت به مجتمع بندری کاسپین برپا شد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی با تأکید بر اهمیت وجود یک راهبرد عملیاتی و هدفمند برای استفاده بهینه از دوران پساریل، اظهار داشت: همکاری های نهادهای استانی و ملی نه تنها توانمندی های موجود استانی را بالفعل نموده بلکه فرصت های جدید فعالیت اقتصادی را در سطح بین المللی با محوریت استان گیلان برای کشورمان فرآهم می کند.