همایش مدیریت جامع شهری با موضوع بررسی نحوه اجرای SDI در استان با حضور دکتر سید محمدعلی سید ثابت قدم شهردار رشت ، ساحره میرسیدی مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گیلان ، اوسط مقدم مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس استان ، قاسمیان رییس سازمان نظام مهندسی استان ، دکتر پیشگر عضو شورای اسلامی […]

همایش مدیریت جامع شهری با موضوع بررسی نحوه اجرای SDI در استان با حضور دکتر سید محمدعلی سید ثابت قدم شهردار رشت ، ساحره میرسیدی مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گیلان ، اوسط مقدم مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس استان ، قاسمیان رییس سازمان نظام مهندسی استان ، دکتر پیشگر عضو شورای اسلامی شهر رشت و دکتر کیاورز عضو هیِت علمی گروه سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS، و سنجش از دور دانشگاه تهران و دکتر رجبی فرد عضو هیت علمی دانشگاه ملبورن و دبیر سازمان ملل متحد در زمینه توسعه پایدار شهری و جمعی از جامعه مهندسین استان در سالن اجتماعات سازمان نظام مهندسی استان برگزار شد

به گزارش صفیر گیلان دکتر سید محمدعلی ثابت قدم در این همایش هدف از اجرای SDI و پایگاه داده ای مکانی را استفاده بهینه مردم از خدمات دانست و گفت : سیستم های حاکمیتی و نهادهای خدماتی از جمله شهرداریها و تاسیسات زیرساختی با استفاده از نگاه فوق در بستری مشترک حداکثر بهره وری را از اجرای SDI و پایگاه داده ای مکانی خواهند داشت.
شهردار رشت فرهنگ سازی را اصلی ترین رکن اجرای SDI و پایگاه داده ای مکانی در کشور به خصوص استان خواند و اذعان داشت : یک شهر هوشمند فارغ از بسترهای IT نیازمند انسانهای هوشمند و ساختارهای هوشمند است.

وی با تاکید بر اینکه انسان هوشمند بودن الزاما به داشتن تحصیل عالیه نیست ، تصریح کرد : انسان هوشمند یعنی انسان اخلاقی با داشتن خروجی های اخلاق مدار.
دکتر ثابت قدم یادآور شد : راه اندازی سیستم های هوشمند به این معنا نیست که با وجود آن در بستر تحلیل داده ها خطاهای ما به صفر رسد ، بلکه سیستم ها می آیند ، تا خطاهای عمدی و سهوی انسان را مدیریت نمایند.

شهردار رشت با اشاره به وجود سیستم های بروکراسی در سازمانها و ادارات تصریح کرد: انسانها و ساختارهای هوشمند می توانند سیستم های هوشمند را راه اندازی نمایند. همچنین ما نیازمند آنیم تا برای کیفی بخشی و سرعت بخشی خدمات به یکپارچه سازی نظام های تصمیم گیری بپردازیم.
وی هوشمند سازی سیستم را یک اصل گریز ناپذیر در زندگی خواند و یادآور شد : در حوزه فرهنگی نیاز مبرم به آموزش های عمومی، عامه پسند و قابل درک است، که در این راستا مردم باید به کمک تشکل های مهندسی در این حوزه به گونه ای هدایت شوند ، تا با کمترین مداخله دولت ، به زندگی اجتماعی خود ادامه دهند.

سید محمدعلی ثابت قدم خاطرنشان کرد: مردم باید به این باور برسند، که سیستمی نشدن سبب ایجاد هزینه های شخصی و فردی برای آنان خواهد شد.
شهردار رشت با اشاره به اینکه شهروند باید از یک مرجع عمومی خدمات دریافت نماید ، تصریح کرد: شهروند در پی آن نیست که مشکلش را چه کسی حل می کند ، بلکه درپی آن است که مشکل خود را به چه نحوی و در چه زمانی حل نماید ، بنابراین قرار نیست شهروند برای دریافت خدمت از سوی دستگاهها و نهادها عذاب کشد.
دسترسی به داده های مکانی جامع برای برنامه ریزی کلان اهمیت به سزایی دارد