به گزارش صفیر گیلان؛عضوشورای اسلامی شهررشت باانتقاد از عملکرد شورای سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری رشت درخصوص عدم چاپ بنربرای هیئتهای مذهبی در مناسبتهای خاص به شدت انتقادکرد. محمد حسین واثق کارگرنیا بااشاره به اینکه هیئتهای مذهبی نقش مهمی در گسترش فرهنگ اسلامی ایفامیکنند تصریح کرد:مطابق دستورالعمل قبلی سازمان فرهنگی ورزشی بنرهایی باابعاد مشخص برای هییتهای […]

به گزارش صفیر گیلان؛عضوشورای اسلامی شهررشت باانتقاد از عملکرد شورای سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری رشت درخصوص عدم چاپ بنربرای هیئتهای مذهبی در مناسبتهای خاص به شدت انتقادکرد.
محمد حسین واثق کارگرنیا بااشاره به اینکه هیئتهای مذهبی نقش مهمی در گسترش فرهنگ اسلامی ایفامیکنند تصریح کرد:مطابق دستورالعمل قبلی سازمان فرهنگی ورزشی بنرهایی باابعاد مشخص برای هییتهای مذهبی رشت در ایامی خاص بطور رایگان چاپ میشد.

وی افزود:اخیرا شورای سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری رشت طی جلسه ای این مصوبه را لغو وچاپ بنر رابرای هیئتهای مذهبی ممنوع کرد.

واثق کارگرنیا ادامه داد:متاسفانه در اساسنامه جدید سازمانها به گونه ای افراد چیدمان شده اند که هیچ گونه جایگاهی برای اعضای شورای شهر در نظر گرفته نشده وشهردار رشت همه امور را برعهده دارد.

وی بابیان اینکه باید به فکر تقویت هیئتهای مذهبی باشیم گفت:در شرایطی که دشمنان تمام قدرت خود را برای از بین بردن نام اسلام بکارگرفته اند نباید از چنین کمکهای به هیئتهای مذهبی دریغ کرد.

عضوشورای اسلامی شهررشت خواستارپیگیری این موضوع ومساعدت با هیئتهای مذهبی شهررشت شد.