به گزارش صفیر گیلان ؛ حسین میرزایی رئیس اداره میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری شهرستان رشت با اشاره به نزدیک شدن ماه مبارک رمضان و نحوه فعالیت واحدهای پذیرایی در این ماه گفت: واحدهای پذیرایی بین راهی که دارای مجوز و بدون تخلف در ۱۱ ماهه گذشته باشند مجوز بازگشایی و فعالیت در ماه مبارک رمضان در ساعات معین دریافت خواهند کرد.

میرزایی با بیان اینکه این نظارت با همکاری و  هماهنگی ادارات نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی و فرمانداری صورت می گیرد گفت :تجهیز و پاکیزگی نمازخانه واحدهای گردشگری ،جلوگیری از تظاهر به روزه خواری،پخش اذان در واحدهای گردشگری دارای مجوز ، رعایت شئونات ، پرهیز از ارائه غذا به افراد غیر مسافر ،جلوگیری از افزایش غیر قانونی و غیر متعارف قیمتها و ایجاد بستر مناسب جهت تامین رفاه مسافران و گردشگری از موارد نظارتی بازرسان واحدهای پذیرایی و گردشگری خواهد بود.

میرزایی بر لزوم حفظ حرمت ماه رمضان تاکید کرد و گفت: برلی جلوگیری از روزه خواری در ملع عام به واحدهای گردشگری بین راهی که استانداردهای فعالیت را داشته باشند مجوز اعطا خواهد شد.

وی ادامه داد: نمایندگی میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری در همه شهرستانها با تخلفات صنفی در واحدهای گردشگری برخورد خواهد کرد.