صفیر گیلان/در ادامه بازدیدهای میدانی، رییس هیأت مدیره و مدیر عامل سازمان منطقه آزاد انزلی از سه شرکت تولیدی صنعتی که مراحل تولید آزمایشی خود را جهت شروع به کار رسمی طی می کنند، بازدید به عمل آورد.

به گزارش صفیر گیلان/ «محمد سجاد سیاهکار زاده» رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی از سه شرکت تولیدی صنعتی که مراحل تولید آزمایشی خود را جهت شروع به کار رسمی طی می کنند، بازدید به عمل آورد.

در این برنامه کاری که معاون و مدیران معاونت اقتصادی، مدیران حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان حضور داشتند، مدیرعامل سازمان با حضور در شرکت های مزبور از آخرین مراحل ساخت و بهره برداری آنها آشنا شده و در جریان کمیت و کیفیت اقدامات در حال انجام قرار گرفت.
بنابراین گزارش، سیاهکارزاده و هیأت همراه وی از شرکت «پرین پوشاک» که در زمینه تولید پوشاک مشغول به فعالیت می باشد، شرکت های وزین «آریان رهام» تولید کننده یخچال صنعتی و «پارس ابزار تندیس» که در حال تولید ابزار آلات صنعتی است، بازدید به عمل آورد و در جریان آخرین وضعیت تولیدات آزمایشی سه مجموعه تولیدی فوق قرار گرفت.
از نکات جالب واحدهای تولیدی فوق اینکه هر سه مجموعه از شرکت های وارد کننده کالا و محصولات در حال تولید خود بودند که ظرف سالهای اخیر با ارائه مشاوره ها و مشوق های حمایتی سازمان منطقه آزاد انزلی که براساس قوانین و مقررات مناطق آزاد و در راستای اجرای اسناد بالادستی همچون ماده ۱۱ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی صورت گرفت، اقدام به انتقال تکنولوژی تولید کالاهایی نمودند که از سوی آنها به داخل کشور وارد می گردید.

  • واردکننده هایی که در منطقه آزاد انزلی به تولید‌ کننده تبدیل شدند
  • واردکننده هایی که در منطقه آزاد انزلی به تولید‌ کننده تبدیل شدند
  • واردکننده هایی که در منطقه آزاد انزلی به تولید‌ کننده تبدیل شدند
  • واردکننده هایی که در منطقه آزاد انزلی به تولید‌ کننده تبدیل شدند
  • واردکننده هایی که در منطقه آزاد انزلی به تولید‌ کننده تبدیل شدند
  • واردکننده هایی که در منطقه آزاد انزلی به تولید‌ کننده تبدیل شدند