رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به اینکه وزارت نیرو متولی صدور پروانه‌های برداشت از چاه‌های آب است، برای جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز باید به سمت نصب کنتورهای هوشمند حرکت کرده و به تناسب نیاز، اجازه برداشت آب داده شود.

صفیر گیلان؛محمدجواد عسگری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، درباره تبعات برداشت بی‌رویه و مازاد آب از چاه‌های کشاورزی توسط برخی بهره‌برداران، گفت: با توجه به اینکه همخوانی بین میزان ورودی آب به سفره‌های زیرزمینی و خروجی آن نیست، باید مدیریتی در حوزه آب وجود داشته باشد.

وی با بیان اینکه آب سفره‌های زیرزمینی در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ در قالب آبیاری غرق آبی بیشتر مورد استفاده قرار گرفت، افزود: در آن زمان کشت گندم و غلات و یا احداث باغات از طریق آبیاری غرق آبی صورت می‌گرفت و همین باعث از دست رفتن میزان زیادی از آب شد.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه اضافه برداشت آب از چاه‌های کشاورزی باعث فرونشست زمین شده است، گفت: بافت اسفنجی سفره‌های زیرزمینی به دلیل برداشت بی‌رویه آب رو افول است که نتیجه آن فرونشست و هدایت نشدن آب به سفره‌های زیرزمینی است.

عسکری ادامه داد: در همین راستا کمیسیون کشاورزی در حوزه تقنینی فضایی برای استفاده مطلوب از آب ایجاد کرد؛ احداث گلخانه‌ها و کشت‌های هیدروپونیک در دستور کار است و اعتباراتی برای دولت در بودجه سال گذشته و امسال پیش بینی شده تا در قالب آبیاری تحت فشار فضایی ایجاد شود که بتوان از شرایط استفاده بهینه و مطلوب داشت.

وی در تبیین وظایف وزارت نیرو برای جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز از چاه‌های کشاورزی، گفت: با توجه به اینکه وزارت نیرو متولی صدور پروانه‌های برداشت از چاه‌های آب اعم از کشاورزی است، باید برای جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز به سمت نصب کنتورهای هوشمند حرکت کرده و به تناسب نیاز، اجازه برداشت آب داده شود.

عسگری همچنین تغییر الگوی کشت را عاملی در استفاده مطلوب از آب در کشور دانست و گفت: قطعاً باید در برنامه هفتم به موضوع برداشت از آب‌های زیرزمینی توجه شود و عمدتاً به سمت آبیاری کشت‌های گلخانه‌ای و تحت فشار رفته تا با پیاده کردن نوین آبیاری از برداشت‌های غیرمجاز جلوگیری شود.

بنابر این گزارش، به دلیل برداشت‌های بی‌رویه و افت منابع آب زیرزمینی، کیفیت آب شرب برخی مناطق به شدت کاهش یافته و در حال شور شدن است، این روند پدیده‌هایی چون خشک شدن چاه‌های کشاورزی، بیکاری فعالیت های کشاورزی و حتی تخلیه برخی مناطق از جمعیت را در پی داشته است. به اعتقاد کارشناسان، تداوم این روند تهدید جدی در زمینه تامین آب شرب و امنیت غذایی کشور را به دنبال خواهد داشت.