به گزارش صفیر گیلان،دکتر نجفی با بیان اینکه دکتر واعظی در این سفر به عنوان نماینده دولت و رییس جمهور در گیلان حضور یافت افزود : بیان مشکلات در حوزه راه سازی ، احداث سدها، بیان تنگناهها ی استان از جمله مواردی بود که در این نشست با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مورد […]

به گزارش صفیر گیلان،دکتر نجفی با بیان اینکه دکتر واعظی در این سفر به عنوان نماینده دولت و رییس جمهور در گیلان حضور یافت افزود : بیان مشکلات در حوزه راه سازی ، احداث سدها، بیان تنگناهها ی استان از جمله مواردی بود که در این نشست با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد این مباحث در جلسه هیئت دولت دنبال شود .

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صفیر  گیلان، دکتر نجفی در گفتگو با خبرنگاران، این نشست ها را در راستای پیگیری و حل مشکلات استانی دانست و افزود : در این جلسه مشکلات مربوط به بخش اینترنت ، اینترانت ، شبکه تلفن همراه و نقاط کور آنتن دهی تلفن همراه در مناطق جلگه ای ، کوهستانی و حتی برخی از نقاط شهری به اطلاع دکتر واعظی رسید و دستورات جدی از سوی وزیر برای حل این مشکلات صادر شد .

وی شکل گیری زیر ساخت های لازم در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را از دیگر مباحث مطرح شده در این نشست عنوان کرد و افزود : از جمله مباحث مهم در حوزه گردشگری، ایجاد زیر ساختها و فراهم کردن امکانات لازم در بخش ارتباطات و فناوری است که نقش بسزایی در توسعه گردشگری ایفاء می کند .

دکتر نجفی با بیان اینکه دکتر واعظی در این سفر به عنوان نماینده دولت و رییس جمهور در گیلان حضور یافت افزود : بیان مشکلات در حوزه راه سازی ، احداث سدها، بیان تنگناهها ی استان از جمله مواردی بود که در این نشست با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد این مباحث در جلسه هیئت دولت دنبال شود .