وزیر کشور در ابلاغیه ای به استاندار گیلان با تبدیل روستای “ضیابر ” به شهر موافقت کرد.

اختصاصی/صفیر گیلان؛با پیگیری  مهدی صفاتی فرماندارشهرستان صومعه سرا وپیگیری و تلاشهای دکتردلخوش نماینده مردم شریف شهرستان صومعه ، روستای ضیابر باحضور نماینده محترم دریوم جاری دروزارت کشور واخذ مصوب ازوزیرکشورتبدیل به شهرضیابر و به شهرستان جهت اجرایی شدن ابلاغ گردید.

به گزارش پایگاه خبری صفیر گیلان، در ابلاغیه دکتر احمد وحیدی  وزیر کشور به دکتر عباسی استاندار گیلان آمده است؛ در اجرای ماده ۱ قانون اصلاح موادی از قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و با توجه به مطالعات کارشناسی با پیشنهاد آن استانداری مبنی بر تبدیل روستای «ضیابر مرکز بخش ضیابر شهرستان صومعه سرا» به شهر، موافقت می شود.

همچنین در این ابلاغیه تصریح شده است تا اقدامات لازم برابر قوانین و مقررات  موجود انجام و مراتب اعلام گردد بدیهی است  تاسیس و راه اندازی شهرداری موکول به صدور حکم بعدی خواهد بود.

درضمن درموردتبدیل وضعیت روستای طاهرگوراب نیز با پیگیری نماینده شهرستان صومعه سرا و فرماندار درهفته آتی ابلاغ خواهدشد.