مسعود صادقی خمامی اظهار داشت: تامین برق چاههای کشاورزی براساس پروانه بهره برداری، روزانه ١٩ ساعت تعیین شده است و مشترکان کشاورزی میتوانند در قبال ۵ ساعت مدیریت مصرف در ساعات اوج بار ، ١٩ ساعت در شبانه روز از برق رایگان بهره مند می شوند

صفیر گیلان/مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گیلان گفت:کشاورزانی که نسبت به عقد تفاهم‌نامه با شرکت‌ توزیع نیروی برق گیلان اقدام کنند با رعایت شرایط می‌توانند از تعرفه برق رایگان استفاده کنند.

مسعود صادقی خمامی اظهار داشت: تامین برق چاههای کشاورزی براساس پروانه بهره برداری، روزانه ١٩ ساعت تعیین شده است و مشترکان کشاورزی میتوانند در قبال ۵ ساعت مدیریت مصرف در ساعات اوج بار ، ١٩ ساعت در شبانه روز از برق رایگان بهره مند می شوند.

وی با اشاره به اینکه کشاورزان در صورت تامین ١۵ درصد برق مصرفی از انرژیهای تجدیدپذیر از برنامه های مدیریت مصرف برق معاف می شوند، از اجرای ساز و کار جدید تشویقی برای مصرف بهینه در این بخش برای نخستین بار خبر داد.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق گیلان گفت: چنانچه کشاورزان با بهینه سازی مصرف از طریق اصلاح پمپها و سایر موارد بتوانند صرفه جویی بیشتری داشته باشند، برق صرفه جویی شده با نرخ پلکانی و افزایشی و تا ٢٢٠٠ تومان به ازای هر کیلوواتساعت صرفه جویی خریداری می شود که ۴ برابرهزینه تامین برق است.

صادقی خمامی در انتها افزود: برخورداری از برق مستمر و پایدار حق همه شهروندان و مشترکین برق است و با خدمت صادقانه و بی منت می توانیم به نحو احسن وظایف خود نسبت به آحاد جامعه را به انجام برسانیم.