صفیر گیلان،عملیات ساخت و نصب خرپا بر روی رودخانه سفیدرود طبق برنامه زمانبندی با موفقیت به انجام رسید.


وی در ادامه افزود: با نصب این خرپا، لوله گاز ۱۶ اینچ عبوری از عرض رودخانه سپیدرود در محل روستای چهارده آستانه اشرفیه، موجب تکمیل خط تغذیه ۲۵۰ پوند تازه آباد جانگاه به لولمان شده است.

جمال نیکویی گفت: با بهره برداری از این پروژه و استفاده از ظرفیت خالی ایستگاه تقلیل فشار گاز روستای تازه آباد جانکاه، پایداری جریان گاز ایستگاه ها و خطوط تغذیه شهرهای سنگر، کوچصفهان، لولمان، لشت نشاء و خشکبیجار و همچنین ایستگاه CGS و خطوط تغذیه شهرستان آستانه اشرفیه و کیاشهر افزایش می یابد.

سرپرست شرکت گاز استان گیلان در خاتمه با قدردانی از همکاران واحد مهندسی و اجرای طرحها و همچنین پیمانکار پروژه به جهت اجرای دقیق و به موقع این طرح، تحویل پایدار و ایمن گاز طبیعی به مردم و ذینفعان سازمان را از مهم ترین اهداف شرکت گاز عنوان کرد.