واریز مستمری ماه جاری بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی از بیستم آذر شروع شده و مابه‌التفاوت متناسب‌سازی مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور به همراه آن پرداخت می گردد .

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صفیر گیلان؛مابه‌التفاوت متناسب‌سازی مشاغل سخت و زیان‌آور بازنشستگان تامین اجتماعی همراه با حقوق آذر ماه درحال پرداخت است
واریز مستمری ماه جاری بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی از بیستم آذر شروع شده و مابه‌التفاوت متناسب‌سازی مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور به همراه آن پرداخت می گردد .

سازمان تأمین اجتماعی پس از دریافت نظرات تشکل‌های بازنشستگان و انجام بررسی‌های حقوقی و کارشناسی مابه‌التفاوت مربوطه را همزمان با حقوق آذرماه به حساب بازنشستگان مشمول واریز می‌کند.

لازم به ذکر است مابه‌التفاوت مربوطه از زمان اجرای قانون متناسب سازی از مرداد ماه محاسبه و پرداخت می‌شود