صفیر گیلان،رئیس اداره مخابرات شهرستان صومعه سراگفت:این عملیات را نتیجه تعامل سازنده اداره مخابرات با سازمانها و دستگاه‌ها دانسته و از تلاشهای اکیپ شبکه کابل و فنی اداره مخابرات شهرستان صومعه سرا در تسریع برقراری ارتباط مجدد مشترکین قدردانی نمودند.

صفیر گیلان؛ در راستای ارائه خدمات ارتباطی مخابراتی مطلوب به روستاها عملیات اجرایی کابل کشی خاکی بطول ۵۰۰متر در روستای دوگور جهت جلوگیری از سرقت و پایداری ارتباطات مشترکین انجام شد.
محتشم امیری رئیس اداره مخابرات شهرستان صومعه سرا اظهار داشت با اجرای عملیات حفاری و کابل کشی خاکی ، بزودی شاهد عملیات رفع خرابی و وصل مجدد تلفن ثابت بیش از ۴۰ مشترک روستا که در اثر سرقت کابل هوایی ارتباط این مناطق قطع گردیده بود خواهیم بود.
محتشم امیری در پایان گفت:این عملیات را نتیجه تعامل سازنده اداره مخابرات با سازمانها و دستگاه‌ها دانسته و از تلاشهای اکیپ شبکه کابل و فنی اداره مخابرات شهرستان صومعه سرا در تسریع برقراری ارتباط مجدد مشترکین قدردانی نمودند.