رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی استان گیلان از پلمب یک باشگاه ورزشی متخلف در شهرستان رشت به دلیل فعالیت هنجارشکنانه در فضای مجازی خبر داد.

صفیر گیلان؛سرهنگ علی حیدرخواه اظهار کرد: در پی دریافت خبری مبنی بر اینکه متصدی یک باشگاه ورزشی بدنسازی در شهرستان رشت نسبت به فعالیت غیرمجاز و هنجار شکنانه در فضای مجازی اقدام می‌کند، بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: پس از انجام اقدامات فنی و تحقیقات نامحسوس صورت گرفته، صحت موضوع محرز و مأموران اداره نظارت بر اماکن عمومی استان با هماهنگی قضائی به آدرس محل مورد نظر اعزام و این مکان را پلمب کردند.

رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی گیلان تصریح کرد: متصدی ۴۲ ساله این باشگاه به همراه پرونده مربوطه برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

سرهنگ حیدرخواه اضافه کرد: پلیس با فعالیت‌های هنجار شکنانه و غیرمجاز اصناف در فضای مجازی برخورد قانونی می‌کند لذا متصدیان صنوف قوانین و مقررات مربوطه را رعایت کنند.