پور قاسم دانش آموز فومنی از حوزه بسیج دانش آموزی بپیشگامان گام دوم  فومن به بیان مشکلات دانش آموزان پرداخت

  • نویسنده : خبرنگار افتخاری