به گزارش صفیر گیلان؛آتش نشانان و تیم های امداد و نجات ۱۳ ایستگاه آتش نشانی در ۴۸ ساعت گذشته اقدامات لازم را نسبت به امداد رسانی و اطفای آتش در ۴۶ مورد حریق، حادثه و خدمات ایمنی به شهروندان ارائه دادند. شهرام مومنی معاون عملیات سازمان آتش نشانی در این باره گفت: مرکز ستاد فرماندهی […]

به گزارش صفیر گیلان؛آتش نشانان و تیم های امداد و نجات ۱۳ ایستگاه آتش نشانی در ۴۸ ساعت گذشته اقدامات لازم را نسبت به امداد رسانی و اطفای آتش در ۴۶ مورد حریق، حادثه و خدمات ایمنی به شهروندان ارائه دادند.

شهرام مومنی معاون عملیات سازمان آتش نشانی در این باره گفت: مرکز ستاد فرماندهی و کنترل ۱۲۵ آتش نشانی در ۴۸ ساعت گذشته پاسخگوی بالغ بر ۱۵۵۰ تماس شهروندان بوده که از این تعداد ۴۶ عملیات اطفای آتش، پیشگیری از بروز حوادث و ارائه خدمات ایمنی صورت گرفت.

وی در ادامه افزود: این عملیات ها با ۶۵ مرتبه خروج خودروهای اطفایی جهت پوشش ۳ مورد حریق منزل مسکونی، یک مورد حریق تجاری، یک مورد اتصالی پست برق، یک مورد حریق ضایعات کارگاه چوب بری، ۲۲ مورد حریق علفزار و ضایعات، یک مورد تصادف خودرو، ۲ مورد رها سازی حیوانات محبوس شده، ۱۰ مورد قفل درب و محبوس شدن در منزل مسکونی، خودرو و آسانسور، ۲ مورد گیر کردن حلقه انگشتری و النگو در دست شهروندان، یک مورد استقرار خودرویی و ۲ مورد خدمات ایمنی بوده است.

وی در پایان با توجه به گرمای هوا و کاهش رطوبت زمین به شهروندان توصیه کرد: از آتش زدن علفزارها بخصوص جنب منازل مسکونی، آپارتمان ها واماکن تجاری خودداری کنند.