به گزارش صفیر گیلان؛ برای اولین بار۴۰ بنر از تصاویر تنوع زیستی شهرستان شفت و گونه های حفاظت شده در آستانه سال جدید در شهرستان شفت  نصب گردید . رضا زمانی رئیس اداره حفاظت محیط زیست شفت در این خصوص گفت : با توجه به پتانسیل های بالای تنوع زیستی شهرستان شفت […]

 

 

 

به گزارش صفیر گیلان؛ برای اولین بار۴۰ بنر از تصاویر تنوع زیستی شهرستان شفت و گونه های حفاظت شده در آستانه سال جدید در شهرستان شفت  نصب گردید .

رضا زمانی رئیس اداره حفاظت محیط زیست شفت در این خصوص گفت : با توجه به پتانسیل های بالای تنوع زیستی شهرستان شفت نصب ۴۰ بنر از تصاویر گونه های مختلف شهرستان مانند مرال ، پلنگ ، شوکا ، قرقاول حاوی پیامهای خوش آمد گویی و معرفی گونه های مذکور در مبادی ورودی و مسیرهای اصلی شهرستان نصب گردید .

وی افزود : هدف از این کار در ورودی شهر  آشنائی عموم مردم و بویژه مسافرین و گردشگران با پتانسیل شهرستان و توجه بیشتر برای حفاظت از گونه های مذکور  می باشد .photo_2017-03-21_11-09-37 photo_2017-03-21_11-09-43 photo_2017-03-21_11-09-58 photo_2017-03-21_11-09-50 photo_2017-03-21_11-10-04 photo_2017-03-21_11-10-12