رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان برای توسعه نظام سلامت استان ضمن دیدار با مسوولان‌ وزارت بهداشت، خواهان توجه و اهتمام بیشتر به توسعه و پیشرفت حوزه بهداشت درمان و آموزش پزشکی گیلان شد.

صفیر گیلان به نقل از (گیل‌وب‌دا)؛ دکتر محمدتقی آشوبی- رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان امروز در ستاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حضور یافت و با قید فوریت، پیگیر مطالبات نظام سلامت گیلان شد.

دکتر آشوبی در دیدار با دکتر بهروز رحیمی-معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه‌ریزی وزارت بهداشت، پیگیر تأمین اعتبار طرح‌های عام‌المنفعه سلامت در گیلان از جمله تخصیص اعتبار مورد نیاز برای تکمیل دانشکده پزشکی مجتمع دانشگاهی لاکان رشت شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان همچنین، خواستار توجه ویژه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به پیگیری‌های مصرانه تامین اعتبارات و تخصیص بیشتر منابع جهت اتمام طرح‌های بزرگ بهداشتی، درمانی و آموزشی استان گیلان از جمله بیمارستان آموزشی در دست احداث ۴۲۱ تخت‌خوابی لاکان رشت شد.

دکتر آشوبی با اشاره به عملیات اجرایی احداث بیمارستان جایگزین پورسینا رشت، تکمیل آن را نیازمند اعتبار کلان و تحقق آن را اهتمام ویژه دولت کار و کرامت دانست.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان همچنین در دیدار جداگانه با دکتر یغماییان- قائم‌مقام معاونت توسعه مدیریت منابع و برنامه‌ریزی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، تلاش برای تخصیص سهمیه جذب نیروی انسانی، مساعدت در تخصیص به موقع اعتبارت نظام سلامت گیلان و همچنین پیگیری مصوبات پیشین تا حصول نتیجه را، از مهمترین خواسته‌های گیلان برشمرد.

دکتر آشوبی همچنین با دکتر مهرداد اسماعیلی- مدیرکل امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز دیدار و از ظرفیت و آمادگی بی‌نظیر مجلس دوازدهم برای ارتقای سطح کیفی و کمی سلامت کشور با اصلاح قوانین حوزه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خبر داد