شرکت برق منطقه ای گیلان صرفه جویی درمصرف برق را به مشترکین تاکید می کند.

صفیر گیلان؛با رعایت نکاتی ساده ما هم می‌تونیم مشمول *”طرح پاداش صرفه‌جویی در مصرف برق”* باشیم

#مصرف_بهینه_انرژی
#صرفه_جویی_در_مصرف_برق

 

روابط عمومی شرکت برق منطقه ای گیلان