عاشقانی از سرتاسر دنیا علی الخصوص ایران اسلامی می روند تا سر بر زمین مقدس نینوا بگذارند و آن خاک را طوطیای چشم و جانشان کنند.

بزرگترین اجتماع تاریخ تا ساعاتی دیگر در زمین کربلای معلی با حضور امت اسلام به وقوع می پیوندد.عاشقانی از سرتاسر دنیا علی الخصوص ایران اسلامی می روند تا سر بر زمین مقدس نینوا بگذارند و آن خاک را طوطیای چشم و جانشان کنند.

از شهرستان فومن نیز زوار بسیاری برای وصل به دیار محبوبشان پر کشیده اند. یکی از این کاروان های پیاده کاروان زیارتی شهید سید جواد موسوی از اهالی روستای شنبه بازار فومن هستند که در این مسیر قدم بر زمینی نهاده اند که روزی متبرک به قدوم با برکت اهل بیت عصمت و طهارت(ع) بوده است.