در راستای افزایش آمادگی برای مقابله با پشه آئدس در فصول پیش رو در سال جدید، کارگاه آموزشی بیماری های منتقله از پشه آئدس برگزار شد.

صفیر گیلان؛ در ابتدای این کارگاه یک روزه، محمدرضا امینی مریدانی- رییس گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری های واگیر- با اشاره به اهمیت آمادگی برای فصل گرم سال در مقابله با پشه آئدس اظهار کرد: پیش از شروع نیمه ی گرم سال باید اطلاعرسانی و آموزش های لازم به مردم با خودمراقبتی و مهارت آموزی در مقابله با پشه ارائه شود.

 وی با تاکید بر تاثیر بهسازی محیط در مقابله با پشه آئدس افزود: این مهم با آسیب شناسی از سوی همکاران گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری های واگیر در نقاط مختلف و اقدامات همکاران بهداشت محیط انجام خواهد شد.

دکتر شهیاد آذری حمیدیان- حشره شناس و فوکال پوینت علمی برنامه مقابله با پشه آئدس- هم در این کارگاه، اهمیت بیماری های منتقله از حشرات را تبیین کرد و گفت: در صورت کوچکترین غفلت از حوزه ی بیماری های منتقله از حشراتی مانند مالاریا و پشه آئدس، هزینه های اقتصادی و اجتماعی سنگینی بر جوامع تحمیل می شود و به همین دلیل است که در همه ی کشورهای دنیا برنامه های مقابله با بیماری های منتقل شونده از حشرات که در دسته بیماری های واگیر قرار می گیرند، همواره مورد توجه و تمرکز است.

وی در ادامه خصوصیات پشه آئدس را تشریح کرد و با تاکید بر بهسازی محیط به عنوان بهترین راهکار برای مقابله با پشه ائدس، آموزش به مردم را در کنترل این پشه بسیار تاثیرگذار برشمرد.

دکتر آذری حمیدیان تصریح کرد: پشه ائدس آلبوپیکتوس در کوچکترین محیط که حاوی آب باشد مانند قوطی کنسرو یا ظرف ماست که به عنوان زباله رها شده به راحتی تخم گذاری می کند بنابراین بهسازی محیط با همکاری شهرداری ها و دهداری ها می تواند عرصه و بستر وفور این پشه را به شدت کاهش دهد.

در ادامه ی کارگاه آموزشی بیماری های منتقله از پشه آئدس، دکتر بهزاد نوروزی – سرناظر حشره شناسی برنامه- درباره نظام مراقبت حشره شناسی توضیحاتی ارائه کرد و دکتر زهرا قاسم پور- کارشناس گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری های واگیر- نظام مراقبت انسانی را توضیح داد.

در بخش دوم این کارگاه، رضا مولوی و فاطمه اصغری فرد- از کارشناسان آزمایشگاه- چگونگی گرفتن رپید تست های بیماری تب دنگی را برای کارشناسان شبکه های بهداشت و درمان شهرستان ها تشریح کردند و مرتضی پورغلامی- فوکال پوینت برنامه- به ارائه ی توضیحاتی درباره ی برنامه ی مقابله با پشه آئدس پرداخت.