معاون فرماندار فومن با بیان اینکه مبارزه با قاچاق کالا مهمترین راهکار برای تحقق اقتصاد مقاومتی است، گفت: استفاده از ظرفیت نهادهای فرهنگی و رسانه‌ها در کاهش قاچاق کالا و ارز بسیار مؤثر است.

صفیرگیلان؛، سجاد صالحی در جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان فومن با بیان اینکه ارتقای آگاهی و دانش مردم از تبعات زیانبار قاچاق کالا و ارز جلوگیری می‌کند، اظهار کرد: قانون وظایف همه دستگاه‌ها و نهادها را در امر مبارزه با قاچاق کالا مشخص کرده است.

معاون فرماندار فومن با بیان اینکه مبارزه با قاچاق کالا مهمترین راهکار برای تحقق اقتصاد مقاومتی است، گفت: استفاده از ظرفیت نهادهای فرهنگی و رسانه‌ها در کاهش قاچاق کالا و ارز بسیار مؤثر است.

وی با اشاره بر اینکه قانون وظایف همه دستگاه‌ها و نهادها را در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز مشخص کرده است، ادامه داد: قاچاق مهمترین عاملی است که به اشتغال و تولید آسیب می‌رساند لذا باید این موضوع جدی گرفته شود و برنامه ریزی درست در خصوص کاهش آن پیش بینی شود.

صالحی با تاکید بر بازرسی و نظارت اصناف در بازار اضافه کرد: مردم باید به آن درجه از آگاهی دست پیدا کنند که بتوانند کالای قاچاق را از اقلام مجاز تشخیص دهند و تحقق این امر نیز از آگاهی بیشتر در این زمینه سرچشمه می‌گیرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار فومن با بیان اینکه، قاچاق کالا و ارز موجب اخلال در نظام اقتصادی می‌شود، ادامه داد: مواد اولیه ۹۰ درصد از کالاهای قاچاق بی کیفیت است و این موضوع انگیزه سرمایه گذارانی که با مواد اولیه بهتری کالا تولید می‌کنند را کاهش می‌دهد.