مدیرعامل توزیع برق گیلان از کاهش ۲۰۰مگاواتی برق به نسبت روز گذشته در استان خبر داد و گفت: شهروندان با مدیریت بهینه مصرف و قراردادن فضای اتاق در دمای آسایش، در مصرف برق صرفه جویی کنند.

صفیر گیلان/محمدتقی مهدی زاده در گفتگو با خبرنگاران، اظهار کرد: مدیریت بهینه مصرف در ساعات اوج بار سبب می‌شود خاموشی‌ها به حداقل برسد.

وی با اشاره به همراهی مردم در مدیریت مصرف، افزود: مشارکت مردم در مصرف انرژی، خاموشی‌ها در بخش مشترکین خانگی را به صفر رسانده است که انتظار می‌رود این روند تا پایان فصل تابستان ادامه پیدا کند.

مدیرعامل توزیع برق گیلان از کاهش ۲۰۰ مگاواتی برق به نسبت روز گذشته در استان خبر داد و اضافه کرد: با توجه به افزایش دما و تعطیلی سراسری ادارات و بخش‌های دولتی، ۲۰۰ مگاوات برق گیلان کاهش پیدا کرده است.

مهدی زاده از مصرف برق حدود ۱۸۰۰ مگاواتی در گیلان خبر. داد و اضافه کرد: گیلان دمای ۴۲ درجه را تجربه کرد که بر اساس داده آماری میزان مصرف در دمای ۴۲ باید به ۲ هزار مگاوات می‌رسید که این رقم با ۲۰۰ مگاوات کاهش به ۱۷۹۹ مگاوات رسیده است.

وی با اشاره به افزایش دما در روزهای آتی و احتمال افزایش مصرف، از شهروندان خواست؛ تا با مدیریت بهینه مصرف و قراردادن فضای اتاق در دمای آسایش، همانند گذشته نسبت به صرفه جویی در مصرف برق اقدام کنند.