صفیرگیلان/آیا می توان با دخالت فعالانه  مردم کسما و نقش آفرینی بزرگان کسمایی ساکن در شهرهای اطراف،سعه صدر مقامات شهرستانی واستانی،شاهد بازگشت شوروشعف کسمایی هاو شهرت کسما در پیشگامی وپیشقراولی، در عرصه های مختلف باشیم

اختصاصی ؛صفیرگیلان/اگر نگاهی واقع بینانه وموشکافانه،به کارنامه شورای متوقف مانده کسما،درهمین دوره،بیافکنیم،
باتوجه به اهمیت تاریخی نقش کسماوجردمانش،در نهضت های مشروطه وجنگل،می توان،مشفقانه وراهبردی،شورای محترم اسلامی کسما را،مورد انتقاد جدی قرار داد:

 

۱-باتوجه به نقش تاریخی کسما،وعطف به برگزاری کنگره یکصدمین سال نهضت جنگل درسال ۱۴۰۲خورشیدی وبه دنبال آن سفر وزیرمحترم میراث فرهنگی به شهرستان صومعه سرا،شورای اسلامی کسما،هیچ اقدامی نکرد تا حداقل، یکی ازبناهای مخروبه نهضت جنگل بازسازی شود وکسما درمجموعه شهرک های فرهنگی دنیا، تحت حمایت یونسکو قرار گیرد.

۲-همه ساله به مناسبت ۱۱آذر از نهضت جنگل قدردانی وتقدیر به عمل می آید.لاهیجان،طی ۳سال گذشته،بهترین مراسم رابرای نهضت جنگل برپا کرده است.باتوجه به حضورخطیر ۱۲کسمایی درنهضت جنگل وجایگاه والای نهضت  درکسما،شورای محترم اسلامی،از اهمیت این مساله، بی خبر مانده بود!

۳-کسما درتحت سرپرستی شورای محترم اسلامی،ازمیدان روشنایی معابر رنج برده ومی برد که این واقعیت،اظهر من الشمس است.

۴-جمع آوری زباله ودفع فضولات خانگی وسطح بازار کسما آن چنان رنج آور بوده وهست،که دیگر برای مردم هم مساله، بی اهمیت شده  است.

۵-جشنواره رشته خشکار طاهرگوراب،حلوا درضیابر،آلوچه درپشتیر گوراب زرمیخ،توت فرنگی در صوفیانده و…..هرگز نتوانست شورای بسیار محترم کسما را،به برگزاری یکی ازجشن ها درکسما،تشویق وتحریض کند.

۶-کسما نه درمحاق فراموشی،بلکه در فراموشی مطلق، روزگار می گذراند.آیا می توان با دخالت فعالانه  مردم کسما و نقش آفرینی بزرگان کسمایی ساکن در شهرهای اطراف،سعه صدر مقامات شهرستانی واستانی،شاهد بازگشت شوروشعف کسمایی هاو شهرت کسما در پیشگامی وپیشقراولی، در عرصه های مختلف باشیم؟

سخن آخر این که،بانو شمس کسمایی،نخستین شاعر نوگرای پیشتاز شعر آزاد،پیشگام تر از نیمایوشیج ،تقی رفعت،جعفر خامنه،ابوالقاسم لاهوتی و….،را نباید هیچ گاه از یاد ببریم.

 

رویا ابراهیمی کسمایی،شهروند ساکن درتهران

  • نویسنده : رویا ابراهیمی کسمایی،شهروند ساکن درتهران،