مدیر جهاد کشاورزی شفت گفت: ۱۱ هزار و ۲۸۲ نفر از کشاورزان شفتی ۲۳۴۴ تن انواع کود شیمیایی مورد نیاز خود را دریافت کرده اند.

صفیر گیلان/محمدرضا یوسف نژادبا اشاره به اینکه دو هزار و ۲۳۳۴ تن انواع کودشیمایی در شفت توزیع شده است، گفت: کودها در قالب کودهای ازته، فسفاته، پتاسه بین شالیکاران شفتی توزیع شده است.

وی افزود: ۱۱ هزار و ۲۸۲ کشاورز این مقدار کود را از ۳ کارگزاری بخش خصوصی و ۵ کارگزاری بخش تعاون روستایی دریافت کرده‌اند.

مدیر جهاد کشاورزی شفت افزود: کشاورزانی که تاکنون موفق به دریافت سهمیه کود نشدند طی روزهای آینده به نزدیک ترین شرکت تعاونی روستایی یا کارگزاری‌های بخش خصوصی مراجعه و نسبت به دریافت آن اقدام نمایند.

وی به الکترونیکی شدن مراحل صدور حواله کودهای شیمیایی اشاره کرد و گفت: کشاورزان قبل از مراجعه به کارگزاری‌ها به کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی و مراکز جهاد کشاورزی نسبت به دریافت حواله الکترونیکی اقدام کنند. ️

یوسف نژاد با بیان اینکه خرید و توزیع انواع کودهای شیمیایی مورد نیاز کشاورزان بر اساس سهمیه شهرستان همچنان ادامه دارد، افزود: در حال حاضر کود شیمیایی به عنوان یکی از نهاده‌های حائز اهمیت در کشاورزی مورد توجه قرار دارد.

وی با بیان اینکه این در این شهرستان سالانه ۷۵ هزار تن شلتوک و ۴۲ هزار تن برنج توسط کشاورزان تولید می‌شود، تصریح کرد: شفت دارای ۱۴ هزار ۳۳۶ هکتار اراضی شالیزاری است که سالانه سهمیه کودی آن حدود ۴ هزار تن می‌رسد.