حیدری آزاد افزود: فعالیت پلیس مبارزه با موادمخدر و دیگر دستگاههای امنیتی و نظامی  در جامعه برای انجام ماموریت مبارزه با سوداگران مرگ جهادی است. ماموریتی سخت برای جدال با سوداگران مرگی که شبانه روز درتکاپوی قاچاق وتوزیع موادمخدر هستند و اگر یک لحظه از آنها غافل شوند دودمان زندگی بسیاری از جوانان و خانواده‌ها رابر باد می‌دهند. پلیس مبارزه با موادمخدر، در طول سالهای گذشته با تقدیم شهدا و جانبازان بسیاری در این راه، مبارزه‌ای جهاد گونه داشته است، چراکه هدف اصلی اش مبارزه با قاچاقچیان موادمخدر از نقطه صفرمرزی تا درون شهرها است. سوداگرانی که قصدشان رساندن و فروش موادمخدر است و در این راه حتی به اقدام مسلحانه نیز دست می‌زنند و از کشتن نیز ابایی ندارند.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان گیلان ادامه داد: الحمدلله با افزایش سطح همکاری ها و تبدیل این همکاری ها به هم افزایی دستگاههای عضو کمیته مقابله با ورود و عرضه مواد مخدر شورای هماهنگی استان ،بی شک مبارزه با موادمخدر در استان عزیزمان، بی‌امان و خستگی ناپذیر بوده و تمامی محورهای اصلی و فرعی و مرزهای آبی و خاکی استان برای قاچاقچیان مواد مخدر نا امن گردیده است. از طرفی  نیازمندیم مردم نیز مراقبت بیشتری از خود و فرزندان و محیط پیرامونی داشته باشند، بی قراری‌های فرزندان خودرادریابند و مواردمشکوک را به پلیس گزارش دهند.