رئیس اداره حفاظت محیط زیست رضوانشهر از کشف و ضبط چهار قبضه سلاح شکاری در این شهرستان ، طی پایش و گشت مأموران یگان حفاظت خبرداد.

وی افزود: در عملیات گشت و پایش یگان حفاظت محیط زیست شهرستان رضوانشهر چهار قبضه اسلحه شکاری کشف و ضبط شد که متخلفین برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

میغی در ادامه تصریح کرد: با توجه به ممنوعیت شکار از همه شهروندان درخواست می شود از هرگونه شکار خودداری کنند . وی گفت: از همه شهروندان می‌خواهیم در صورت مشاهده تخلفات زیست محیطی مراتب را به پاسگاه‌های محیط بانی یا سامانه ۱۵۴۰ گزارش دهند.