به گزارش اختصاصی صفیر گیلان،همایش بومی و محلی آئین نوروز در کانون پرورش فکری کودک و نوجوانان شهرستان فومن برگزار شد. این همایش با  اجرای برنامه های متنوع و شاد چون گذاشتن سفره هفت سین ،اجرای آئین نوروز خوانی،حاجی فیروز،سرود خوانی کودکان با نماد هفت سین و نواختن سازهای محلی و اجرای آتش بازی سنتی […]

به گزارش اختصاصی صفیر گیلان،همایش بومی و محلی آئین نوروز در کانون پرورش فکری کودک و نوجوانان شهرستان فومن برگزار شد.

این همایش با  اجرای برنامه های متنوع و شاد چون گذاشتن سفره هفت سین ،اجرای آئین نوروز خوانی،حاجی فیروز،سرود خوانی کودکان با نماد هفت سین و نواختن سازهای محلی و اجرای آتش بازی سنتی چهارشنبه سوری و غیرو….. با حضور معاون فرهنگی کانون پرورش فکری کودک  گیلان وحضور پر شور اولیا و مدیران در فومن برگزار شد.

شایان ذکر است که برنامه چهارشنبه سوری و آتش بازی  کودکان کانون در محوطه بیرون   و در پارک کودک فومن برگزار شد.

کودکان فومنی در این مراسم کودکان آئین نوروز را در کانون پرورش فکری کودک و نوجوانان برای بزرگترها به نمایش گذاشتند و مورد تشویق همگان قرار گرفتند.

این جشن با حضور کودکان مهد کودکها و مراکز پیش  دبستانی و روستاهای شهرستان برگزار شد./زلیخا صفریphoto_2017-03-08_04-25-52 photo_2017-03-08_04-25-46 photo_2017-03-08_04-25-41 photo_2017-03-08_04-25-31 photo_2017-03-08_04-25-36 photo_2017-03-08_04-25-26 photo_2017-03-08_04-25-21 photo_2017-03-08_04-25-16 photo_2017-03-08_04-25-11 photo_2017-03-08_04-24-58 photo_2017-03-08_04-25-02 photo_2017-03-08_04-25-06 photo_2017-03-08_04-24-49 photo_2017-03-08_04-24-54 photo_2017-03-08_04-24-43 photo_2017-03-08_04-24-39 photo_2017-03-08_04-24-35 photo_2017-03-08_04-24-31 photo_2017-03-08_04-24-19 photo_2017-03-08_04-24-23 photo_2017-03-08_04-24-27 photo_2017-03-08_04-24-15 photo_2017-03-08_04-24-11 photo_2017-03-08_04-24-05 photo_2017-03-08_04-23-53 photo_2017-03-08_04-24-01