محسن جعفری معاون اجتماعی سپاه قدس استان گیلان در حاشیه بازدید خبرنگاران از وضعیت اجتماعی کلان‌شهر رشت گفت: “برای کودکان کار برنامه داریم و در مرحله نخست ۴۰ نفر از این عزیزان را پس از اعزام به حرم مطهر امام رضا (ع) در طرح جامع مهر یاران نوجوان تحت پوشش حمایتی مادی و معنوی قرار می‌دهیم”.

به گزارش صفیر گیلان،کار کودک در درجات مختلف در طول تاریخ وجود داشت اما با آغاز سوادآموزی همگانی و تغییراتی که در شرایط کار طی صنعتی شدن به وجود آمد و ظهور مفاهیم حقوق کارگر و حقوق کودکان مورد نقد و بحث عمومی قرار گرفت. کار کودکان همچنان در جاهایی که سن ترک مدرسه پایین است شیوع دارد.

پدیده کودکان کار را باید یکی از آسیب‌های اجتماعی دانست که نه تنها بخش قابل توجهی از کودکان و نوجوانان را که سرمایه جامعه هستند در معرض انواع آسیب قرار داده بلکه جامعه را نیز با زیان‌های فراوانی روبرو ساخته است.

با این وجود پدیده کودکان کار خیابانی یکی از معضلات گریبانگیر اکثر شهرهای بزرگ در جهان معاصر است. از این پدیده با عنوان « تراژدی شهری» یاد می‌شود. امروزه این معضل در کلان‌شهرها و شهرهای نسبتا بزرگ جوامع پیشرفته و در حال توسعه رو به گسترش است و در برخی از کلان‌شهرهای ایران از جمله شهر رشت نیز با این پدیده و پیامدهای اجتماعی ناگوار آن روبه رو هستیم.

شاید امروز در جای جای این استان سر سبز و پهناور  شاهد کودکان کار باشیم زیرا روزی فقط کودکان کار بر سرچهارراه ها معنی می گرفت ولی امروز  در مکانیکی ها در سوپر مارکت های بزرگ در بخش ساختمان سازی ها در شیرینی پزی ها در برخی شهرستانها و حتی در بازار های روز و به فراوانی پشت چراغ قرمز  این استان و…به وفور می توان کودکان کار را دید.

براساس آمارهای سازمان جهانی گفته می‌شود، سالانه بیش از ۲۵۰ میلیون کودک ۵ تا ۱۴ ساله در دنیا به نوعی محروم از کودکی می‌شوند که از این تعداد حدود ۱۲۰ میلیون‌ نفر از آنها وارد بازار کار می‌شوند که امروزه فقر اقتصادی، اعتیاد والدین، بدسرپرستی والدین، آسیب‌های اجتماعی و ضعف فرهنگی مهم‌ترین عوامل موثر بر شکل‌گیری پدیده کودکان خیابانی است که بیشترین شمار کودکان خیابانی را کودکان ۶تا ۱۱ سال تشکیل می‌دهند.

شاید اگر در برخی موارد به دقت در چهره این کودکان نظاره کنید بتوانید اندوهی از غم و ناراحتی و بغض  را در چهره این کودکان مظلوم و بی‌پشتوانه ببینید.

و حال این سوال مطرح است که مسئولان تعلیم و تربیت و فرهنگی و اجتماعی کی می خواهند این چراغ قرمز را به چراغ سبز تبدیل و رهایی کودکان کار را از هر قید و بند برای کسب درآمد رها و پرواز دهند به آنچه که حق یک کودک است.

محسن جعفری معاون اجتماعی سپاه قدس استان گیلان در حاشیه بازدید خبرنگاران از وضعیت اجتماعی کلان‌شهر رشت گفت: “برای کودکان کار برنامه داریم و در مرحله نخست ۴۰ نفر از این عزیزان را پس از اعزام به حرم مطهر امام رضا (ع) در طرح جامع مهر یاران نوجوان تحت پوشش حمایتی مادی و معنوی قرار می‌دهیم”.

وی افزود:کودکان کاری که آمار غیررسمی آن در گیلان به بیش از ۲۷۰ نفر می‌رسد و رشت با حدود ۱۵۰ کودک کار شناسایی‌شده بیشترین کودک کار را دارد، کودکان کاری که برای معیشت خانواده تلاش می‌کنند و اغلب محروم از ادامه تحصیل‌اند.

معاونت اجتماعی سپاه قدس استان گیلان  می گویند حال پیش‌قدم شدیم تا در حوزه مدیریت آسیب‌های اجتماعی برای رهایی و نجات کودکان کار برنامه حمایتی، تربیتی، آموزشی و اقتصادی داشته باشیم.

وی افزود:  نزدیک به ۹۰ درصد کودکان کار از استان‌های دیگر کشور به گیلان مهاجرت کرده‌اند و تنها ۱۰ درصد این کودکان بومی استان گیلان هستند.

/زلیخا صفری