به گزارش اختصاصی صفیر گیلان؛زینب عزیزپور, رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان شفت با اشاره به اینکه کوله کتاب حهت ترویج و ترغیت کتابخوانی در روستاها به شهرستان شفت رسید گفت:هر یک از کوله ها شامل صد نسخه کتاب با عناوین متنوع است. رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان شفت تصریح کرد؛  طرح کوله کتاب […]

به گزارش اختصاصی صفیر گیلان؛زینب عزیزپور, رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان شفت با اشاره به اینکه کوله کتاب حهت ترویج و ترغیت کتابخوانی در روستاها به شهرستان شفت رسید گفت:هر یک از کوله ها شامل صد نسخه کتاب با عناوین متنوع است.
رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان شفت تصریح کرد؛  طرح کوله کتاب در بخش مرکزی به روستای خرطوم و دهستان جیرده که فاقد کتابخانه عمومی می باشند ارسال شد.
عزیزپور افزودند: هر یک از کوله ها شامل صد نسخه کتاب با عناوین متنوع ویژه سنین خردسال, کودک, نوجوان و بزرگسال می باشد که جهت ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی به دورترین مناطق روستاهای ایران عزیز ارسال می گردد.

photo_2017-08-14_07-37-43
عزیزپور در ادامه گفت: در شهرستان شفت در مرحله اول طرح کوله کتاب به دو روستای خرطوم و جیرده که با استقبال دهیار روستای خرطوم و مسئول فرهنگی کانون مساجد جیرده همراه بودقرار گرفت .

وی افزود:این کتابها در اختیار روستائیان عزیز قرارمی گیرد  تا همه ی روستائیان و به ویژه کودکان و نوجوان از کتاب و کتابخوانی  بهره مند شوند.